Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ)

Het is niet altijd makkelijk om passende zorg te vinden. Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken. Op deze website vind je meer informatie over het programma, onze bijeenkomsten, en initiatieven en goede voorbeelden uit de praktijk. Wil je meer weten over het programma? Ga dan naar Over Opaz.

facebook%20programma%20opaz.png  kisspng-social-media-iphone-organization-logo-twitter-5abe30247837e6.3793406015224136044924.png

 

17 augustus 2019
Foto van een stapel documenten
Programma [Ont]regel de zorg zoekt zorgprofessionals die ervaringen willen delen over administratieve lasten in hun werk. Niet alleen zorgverleners, maar ook bijvoorbeeld zorginkopers, kwaliteitsmedewerkers, beleidsmedewerkers en bestuurders.
15 augustus 2019
Foto van een jongen
Er zijn in Nederland naar schatting ruim 4000 thuiszitters. Een deel van deze jongeren vindt voor een of meer dagen in de week een plek bij zogenaamde thuiszittersinitiatieven. OPaZ volgt en analyseert deze initiatieven.
12 augustus 2019

Informatie die makkelijk vindbaar is, op de juiste plek en het juiste moment. Dat is een belangrijk thema binnen OPaZ. We zetten daarom in op betere informatievoorziening voor cliënten en kennisdeling tussen zorgprofessionals.

08 augustus 2019

Op 4 juli kwamen zo’n 20 professionals en betrokkenen samen voor de werkbijeenkomst Janny. Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst kwamen drie concrete (onderzoeks)initiatieven rondom kwetsbare ouderen aan bod. Na de pauze gingen de deelnemers hierover met elkaar in gesprek en werd er volop kennis en ervaringen gedeeld.

23 juli 2019
Vijf deelnemers aan de OPaZ workshops actieonderzoek ontwikkelden de Sprintkaart: een gesprekstool voor ouders van kinderen die dreigen uit te vallen op school, of ondersteuning nodig hebben om naar school te blijven gaan.