Welkom op de werksite van het programma OPaZ!

Icoon van fam Hermsen

De familie Hermsen heeft vele problemen tegelijk

Vader is verslaafd en heeft schulden. Twee kinderen krijgen jeugdhulp: vanwege autisme en vanwege een eetstoornis. De derde heeft oplopende problemen op school. Er is sprake van huiselijk geweld. Verschillende hulpverleners brengen verschillende aanpakken mee.

Icoon van Jochem

Jochem kan geen passende plek in een zorginstelling vinden

Voor Jochem is geen goede plek te vinden in een zorginstelling omdat zijn combinatie van aandoeningen onder andere prikkelgevoeligheid en moeilijk te begrijpen gedrag met zich meebrengt.

Icoon van Mira

Mira heeft onverklaarde klachten

Mira heeft geen 'objectiveerbare' aandoening. Daardoor wordt zij bij vragen over werk, inkomen en maatschappelijke ondersteuning van het kastje naar de muur gestuurd. 

Icoon van Willem

Willem is of lijkt soms erg in de war

Willem is verslaafd en heeft psychosociale en psychiatrische problemen. De maatschappij ziet hem als 'een verwarde man'. 

Icoon van Nora

Nora heeft haar hele leven dag en nacht zorg nodig

Nora heeft ernstige verstandelijke en lichamelijke beperkingen. Zij heeft zeer intensieve zorg nodig van vertrouwde mensen die haar non-verbale communicatie goed leren lezen. De ouders hebben een dagtaak aan het regelen en geven van de zorg.

Icoon van Noah

Noah mijdt zorgverleners

Noah's psychosociale problemen leiden tot onbegrepen gedrag. Hij is moeilijk bereikbaar. Zelf vindt hij niet dat hij hulp nodig heeft. Zijn familie denkt daar anders over.  

Icoon van Jeanny

Jeanny vergeet dat de pan op het vuur staat en verdwaalt in haar eigen buurt

Jeanny is in de 80 en haar geheugen laat haar steeds meer in de steek. Zij woont alleen, en met veel hulp van haar familie gaat dat nog net. Maar haar mantelzorgers raken erg overbelast en het aantal onveilige situaties neemt toe. 

Icoon van Robert

Robert wordt overschat in zijn eigen regiemogelijkheden

Robert kan niet goed lezen. Hij heeft weinig zelfinzicht maar zijn omgeving overschat zijn mogelijkheden voor eigen regie. Hij wordt van het kastje naar de muur gestuurd bij hulpvragen. 

Icoon van Sem

Sem gaat al maanden niet meer naar school

Sem kan goed leren. Vanwege zijn sociale beperking en zijn gevoeligheid voor prikkels is het regulier of speciaal onderwijs echter geen goede omgeving voor hem.

Icoon van Amal

Amal is uit oorlogsgebied gevlucht en heeft psychische hulp nodig

Amals zorgvraag past niet goed in de reguliere GGZ-diagnostiek en behandeltrajecten. Dit komt onder meer door cultuurverschillen. Ook haar onzekere positie in de asielprocedure maken de situatie complex.


Over OPaZ

Het vinden van passende zorg of ondersteuning is niet altijd makkelijk. In het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) analyseren we knelpunten en initiëren we maatregelen die de zoektocht naar passend zorgaanbod makkelijker en korter moeten maken. OPaZ is een programma van het ministerie van VWS. 

We werken vanuit vier invalshoeken:

  • Casuïstiek en persona's
  • Routes en opschaling
  • Informatie en kennisdeling
  • Inzicht vanuit initiatieven in de praktijk

Complexe zorgvragen

Ondersteuning Passend Zorgaanbod OpazOPaZ richt zich op complexe zorgvragen waarbij de cliënt zich ‘van het kastje naar de muur’ gestuurd voelt. Vaak loopt het proces om de zorg te organiseren vast en krijgt de cliënt geen (passende) zorg. Vanuit de cliënt gezien is de zorgvraag niet complex, maar een logisch gevolg van zijn situatie. Het kan gaan om zware zorg, maar ook lichtere ondersteuningsvragen blijken soms complex als 'het systeem' er geen goed antwoord op heeft.

In deze situatie vereist het organiseren van passende zorg of ondersteuning in ieder geval:

  • goed luisteren naar wat een cliënt nodig heeft
  • kennis over de ruimte die de wetten en financiering bieden
  • de durf om creatieve oplossingen te realiseren
  • een goede samenwerking tussen zorgaanbieders en soms ook financiers

Soms ontbreekt de juiste informatie of is er te weinig samenwerking. Soms zijn zoveel hulpverleners betrokken dat de zorg niet meer passend te krijgen is.

Onderzoek en analyse

OPaZ is in 2016 gestart. Er zijn veel gesprekken gevoerd, en analyses en onderzoeken gedaan. Ten behoeve van OPaZ zijn bovendien drie rapporten opgeleverd:

De resultaten uit deze rapporten zijn getoetst tijdens een denktankbijeenkomst.

Denk mee!

Heeft u te maken met complexe zorgvragen die 'vastlopen' en wilt u laten weten wat volgens u nodig is om het vinden van passende zorg te verbeteren? Of kent u goede initiatieven die bruikbaar zijn voor heel Nederland?

Laat het ons weten! Wij kunnen geen individuele casussen oplossen maar gebruiken uw input om te werken aan structurele verbeteringen.

Heeft u vragen over een individuele situatie?

U kunt terecht bij het Juiste Loket

Wilt u informatie over zorg en ondersteuning?