Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ)

Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, richt zich op complexe zorgvragen waarbij de cliënt zich ‘van het kastje naar de muur’ gestuurd voelt. Op deze website vind je meer informatie over het programma, de bijeenkomsten die we organiseren en initiatieven en goede voorbeelden uit de praktijk. Wil je meer weten over het programma? Ga dan naar Over Opaz.

 

Voorkant rapport Panteia
Donderdag 5 juli 2018 brachten we zorg, ondersteuning en bibliotheken dichter bij elkaar tijdens een inspiratiebijeenkomst. Het programma OPaZ onderzocht samen met de Koninklijke Bibliotheek (KB) of bibliotheken een rol kunnen spelen in het brengen van informatie en zo ja, hoe dan. 
Groepsfoto van de deelnemers aan het actieonderzoek

Vrijdag 22 juni 2018 was er een gecombineerde Denktank en slotbijeenkomst van het actie-onderzoek rond de persona's. In een informele sfeer presenteerden 8 groepen de uitkomsten van hun actie-onderzoek. Daarna gingen we als denktank aan de slag in twee rondes met zes verdiepende discussietafels.

Opaz Zwolle CCE
Op 26 juni vond de vierde inspiratiebijeenkomst van het programma OPaZ plaats in Zwolle. Aan de hand van twee casussen werd duidelijk hoe complex een zorgvraag soms is (en hoe verrassend simpel het antwoord kan zijn).
Opaz bibliotheek
Is de bieb een geschikt informatiepunt bij complexe zorgvragen? Tijdens de inspiratiebijeenkomst op 5 juli bekijken we welke informatiebehoefte mensen met een complexe zorgvraag hebben en de potentiële rol van bibliotheken.
Icoon persona
In het najaar van 2018 organiseert OPaZ samen met Instituut Publieke Waarden (IPW) en Significant weer workshops actie-onderzoek rond de persona's. Groepen professionals en ervaringsdeskundigen/naasten ontwerpen samen oplossingen voor mensen die door de persona's worden gerepresenteerd. Zij brengen die oplossing direct in de praktijk en analyseren wat er gebeurt.  Je kunt je nu aanmelden voor deze bijzondere workshops.