Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ)

Het is niet altijd makkelijk om passende zorg te vinden. Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken. Op deze website vind je meer informatie over het programma, onze bijeenkomsten, en initiatieven en goede voorbeelden uit de praktijk. Wil je meer weten over het programma? Ga dan naar Over Opaz.

facebook%20programma%20opaz.png  kisspng-social-media-iphone-organization-logo-twitter-5abe30247837e6.3793406015224136044924.png

 

13 september 2019

Overal in het land ontstaan initiatieven voor leerlingen die geen passend onderwijs kunnen vinden en daardoor thuis komen te zitten. Kenmerkend is dat ze aansluiten bij wie de leerling is, en dat de leerling zich niet hoeft aan te passen aan een onderwijssysteem dat niet bij hem of haar past. Rond het initiatief thuiszitters heeft OPaZ vorig jaar een aantal transitiearena’s georganiseerd.

05 september 2019

Na twee jaar is het programma OPaZ in een nieuwe fase gekomen. De behoefte aan ondersteuning om te komen tot passend zorgaanbod is nog steeds actueel en de aanpak van faciliteren, inspireren en verbinden is succesvol gebleken. Het programma OPaZ is daarom verlengd met twee jaar.

23 augustus 2019
Programma OPaZ wil het verschil maken bij complexe zorgvragen. In het kader van het project ‘Leren van persona’s en casuïstiek’ zijn leertrajecten actieonderzoek rond de persona’s van OPaZ georganiseerd. In dit boekje beschrijven we de manier van actieonderzoek doen en de verschillende opbrengsten van twee leertrajecten in 2018.
17 augustus 2019
Foto van een stapel documenten
Programma [Ont]regel de zorg zoekt zorgprofessionals die ervaringen willen delen over administratieve lasten in hun werk. Niet alleen zorgverleners, maar ook bijvoorbeeld zorginkopers, kwaliteitsmedewerkers, beleidsmedewerkers en bestuurders.
15 augustus 2019
Foto van een jongen
Er zijn in Nederland naar schatting ruim 4000 thuiszitters. Een deel van deze jongeren vindt voor een of meer dagen in de week een plek bij zogenaamde thuiszittersinitiatieven. OPaZ volgt en analyseert deze initiatieven.