Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ)

Het is niet altijd makkelijk om passende zorg te vinden. Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken. Op deze website vind je meer informatie over het programma, onze bijeenkomsten, en initiatieven en goede voorbeelden uit de praktijk. Wil je meer weten over het programma? Ga dan naar Over Opaz.

facebook%20programma%20opaz.png  kisspng-social-media-iphone-organization-logo-twitter-5abe30247837e6.3793406015224136044924.png

 

10 april 2019
tekening transitiearena
Er zijn in Nederland naar schatting ruim 4000 thuiszitters. Er ontstaan steeds meer initiatieven voor deze leerlingen die geen passend onderwijs kunnen vinden. De aanpak van deze initiatieven zijn verkend, onder meer door de organisatie van transitiearena’s.
05 april 2019
Voorkant rapportage
De onderzoeksrapportage en de video’s over de verschillende typen Familie Hermsen zijn nu gepubliceerd!
19 april 2019
Op 9 mei zijn we in het Posthuis Theater in Heerenveen voor een inspiratiebijeenkomst. Onder andere met Meitinkers en Zorggroep de Stellingwerven.
06 mei 2019
In 2018 kreeg OPaZ steeds vaker vragen van mensen die vastlopen in hun zoektocht naar passende zorg. Daarom werd via MEE NL tijdelijk een onafhankelijke cliëntondersteuner ingeschakeld. Haar ervaringen en bevindingen zijn gebundeld in deze rapportage.
30 maart 2019
Carlijn en Jake
Carlijn Everett was niet tevreden over de dagbesteding voor haar zoon Jake en besloot het zelf te regelen. In augustus 2014 ging Stichting Villa PiP van start, een kleinschalige één op één dag- en logeeropvang voor kinderen en jong volwassenen met autisme en een forse verstandelijke beperking in het Limburgse Gulpen.