Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ)

Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, richt zich op complexe zorgvragen waarbij de cliënt zich ‘van het kastje naar de muur’ gestuurd voelt. Op deze website vind je meer informatie over het programma, de bijeenkomsten die we organiseren en initiatieven en goede voorbeelden uit de praktijk. Wil je meer weten over het programma? Ga dan naar Over Opaz.

 

Aty de Groot
Opeens was ik regisseur. Collega’s hadden me zien spelen in een voorstelling van een amateurtoneelvereniging. Dat wilden ze ook! In ons bedrijf! En jij gaat regisseren!
Logo van OpaZ
Op vrijdag 22 juni van 10 tot 14 uur is er een bijzondere bijeenkomst van het programma OPaZ! De uitkomsten van het actie-onderzoek worden gepresenteerd. Wat is er geleerd over de persona’s in de praktijk? En wat is er geleerd van deze andere aanpak? Vervolgens gaan we als denktank aan de slag in twee rondes met zes verdiepende discussietafels.
Transitiearena Thuiszitters 28 mei 2018
Overal in het land ontstaan initiatieven voor leerlingen die geen passend onderwijs kunnen vinden en daardoor thuis komen te zitten. Een aantal van deze initiatieven werd besproken tijdens de Transitiearena op 28 mei. Bekijk hier de presentatie (pdf).
Icoon van twee handen die een huis dragen
Samen met DexFoundation ontwikkelde OPaZ een stappenplan voor een instellingsplek aan huis, zoals uitgedacht door en gerealiseerd met het Dex-Ster-Huis. Een instellingsplek aan huis kan geschikt zijn voor kinderen/volwassenen die niet thuis kunnen wonen maar die ook geen passende plek in een zorginstelling hebben. 
Het vinden van een goede oplossing voor een complexe zorgvraag vraagt creativiteit, samenwerking en vaak een beetje lef. Hier wordt op ingegaan tijdens de inspiratiebijeenkomst op 26 juni in Zwolle.