Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ)

Het is niet altijd makkelijk om passende zorg te vinden. Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken. Op deze website vind je meer informatie over het programma, onze bijeenkomsten, en initiatieven en goede voorbeelden uit de praktijk. Wil je meer weten over het programma? Ga dan naar Over Opaz.

  

09 september 2018
Plaatje van opschalingsmogelijkheden
Overzicht van opschalingsmogelijkheden voor mensen die geen passende zorg kunnen vinden. Feedback op dit overzicht is welkom!
31 augustus 2018
Foto van een wegwijzer
Er zijn verschillende mogelijkheden om op te schalen als het organiseren van de zorg vastloopt. Hierbij is wel ruimte voor verbetering. Lees onze aanbevelingen en vul aan of geef commentaar!
13 augustus 2018
Icoon van familie Hermsen

Ondanks dat er al veel bereikt is door onderzoek naar multiprobleemgezinnen, beseft iedereen dat er nog veel te verbeteren valt. Om die reden doet het NVSI binnen het programma OPaZ onderzoek naar de dieperliggende vragen rondom de persona Familie Hermsen, een typisch voorbeeld van ‘multiproblematiek’. Vaak weten we namelijk wel de problemen in kaart te brengen, maar blijft het hangen in abstracte termen. 

09 augustus 2018
Voorkant handreiking
In september 2018 organiseert het Informatieberaad van VWS de Meet Up "En IK dan? De reis van de persona’s". OPaZ is hierbij aanwezig met workshops. In de "Handreiking voor (informatie)reizen in de zorg" van het Informatieberaad staat het maken van een klantreis van een patiënt centraal.
12 september 2018
7 september starten we met de tweede reeks workshops rond de persona's van OPaZ. We zoeken daarvoor enthousiastelingen die bij willen dragen aan échte oplossingen bij complexe zorgvragen. Er zijn nog enkele plaatsen!