Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ)

Het is niet altijd makkelijk om passende zorg te vinden. Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken. Op deze website vind je meer informatie over het programma, onze bijeenkomsten, en initiatieven en goede voorbeelden uit de praktijk. Wil je meer weten over het programma? Ga dan naar Over Opaz.

facebook%20programma%20opaz.png  kisspng-social-media-iphone-organization-logo-twitter-5abe30247837e6.3793406015224136044924.png

 

09 augustus 2018
Foto van een zaal met mensen
Op vrijdag 22 juni van 10 tot 14 uur is er een bijzondere bijeenkomst van het programma OPaZ! De uitkomsten van het actie-onderzoek worden gepresenteerd. Wat is er geleerd over de persona’s in de praktijk? En wat is er geleerd van deze andere aanpak? Vervolgens gaan we als denktank aan de slag in twee rondes met zes verdiepende discussietafels.
23 december 2018
Transitiearena Thuiszitters 28 mei 2018
Overal in het land ontstaan initiatieven voor leerlingen die geen passend onderwijs kunnen vinden en daardoor thuis komen te zitten. Een aantal van deze initiatieven werd besproken tijdens de Transitiearena op 28 mei. Bekijk hier de presentatie (pdf).
23 december 2018
Icoon van twee handen die een huis dragen
Samen met DexFoundation ontwikkelde OPaZ een stappenplan voor een instellingsplek aan huis, zoals uitgedacht door en gerealiseerd met het Dex-Ster-Huis. Een instellingsplek aan huis kan geschikt zijn voor kinderen/volwassenen die niet thuis kunnen wonen maar die ook geen passende plek in een zorginstelling hebben. 
12 november 2018
Het vinden van een goede oplossing voor een complexe zorgvraag vraagt creativiteit, samenwerking en vaak een beetje lef. Hier wordt op ingegaan tijdens de inspiratiebijeenkomst op 26 juni in Zwolle.
12 november 2018
Op 27 juni publiceert het SCP de uitkomsten van het onderzoek Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking.