Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ)

Het is niet altijd makkelijk om passende zorg te vinden. Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken. Op deze website vind je meer informatie over het programma, onze bijeenkomsten, en initiatieven en goede voorbeelden uit de praktijk. Wil je meer weten over het programma? Ga dan naar Over Opaz.

facebook%20programma%20opaz.png  kisspng-social-media-iphone-organization-logo-twitter-5abe30247837e6.3793406015224136044924.png

 

23 december 2018
Icoon van twee handen die een huis dragen
Samen met DexFoundation ontwikkelde OPaZ een stappenplan voor een instellingsplek aan huis, zoals uitgedacht door en gerealiseerd met het Dex-Ster-Huis. Een instellingsplek aan huis kan geschikt zijn voor kinderen/volwassenen die niet thuis kunnen wonen maar die ook geen passende plek in een zorginstelling hebben. 
12 november 2018
Het vinden van een goede oplossing voor een complexe zorgvraag vraagt creativiteit, samenwerking en vaak een beetje lef. Hier wordt op ingegaan tijdens de inspiratiebijeenkomst op 26 juni in Zwolle.
12 november 2018
Op 27 juni publiceert het SCP de uitkomsten van het onderzoek Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking.
12 november 2018
OPaZ, de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de bibliotheken Dalfsen, Deventer en Zoetermeer onderzoeken of bibliotheken een rol kunnen spelen in het brengen van informatie. De bevindingen van dat onderzoek staan centraal tijdens de bijeenkomst op donderdag 5 juli.
08 juni 2018
De inspiratiebijeenkomsten passend zorgaanbod gaan over (creatieve) oplossingen in complexe zorgsituaties. Met deze bijeenkomsten willen we ontmoetingen en samenwerking stimuleren, van elkaar leren, inspiratie opdoen en de ruimte in de wetgeving verkennen.