Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ)

Het is niet altijd makkelijk om passende zorg te vinden. Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken. Op deze website vind je meer informatie over het programma, onze bijeenkomsten, en initiatieven en goede voorbeelden uit de praktijk. Wil je meer weten over het programma? Ga dan naar Over Opaz.

facebook%20programma%20opaz.png  kisspng-social-media-iphone-organization-logo-twitter-5abe30247837e6.3793406015224136044924.png

 

18 mei 2018
Op 8 juni organiseert Ouders & Onderwijs de 1e Landelijke Rebellenmiddag. Dit minisymposium vindt plaats aan het einde van de landelijke actieweek thuiszitters.
01 mei 2018
In maart, april en mei 2018 vinden 3 workshops plaats rond de persona's. Via de methode van actie-onderzoek worden praktijkgerichte oplossingen ontworpen en getoetst in de praktijk. Een impressie van de bijeenkomsten.
23 maart 2018
Op donderdag 22 maart organiseerden de Dex Foundation en OPaZ een inspiratiesymposium over het Dex-ster-huis, een mooi voorbeeld van maatwerk in de langdurige zorg. Uit de grote belangstelling was op te maken dat het onderwerp leeft.
06 februari 2018
Overal in het land ontstaan initiatieven voor leerlingen die geen passend onderwijs kunnen vinden en daardoor thuis komen te zitten. Hoe zijn deze initiatieven ontstaan? Wat maakt dat ze succesvol zijn? Hoe krijgen ze de ondersteuning georganiseerd? Welke veranderingen zouden nodig zijn om uitval van leerlingen uit het reguliere onderwijs te voorkomen?
11 december 2017

Twee keer per jaar organiseert Zorginstituut Nederland een Denktank IZO (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning). Op 28 november vond er weer een denktank plaats. Het OPaZ-team verzorgde er een workshop met de toepasselijke naam: 'Op zoek naar echte mensen'.