Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ)

Het is niet altijd makkelijk om passende zorg te vinden. Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken. Op deze website vind je meer informatie over het programma, onze bijeenkomsten, en initiatieven en goede voorbeelden uit de praktijk. Wil je meer weten over het programma? Ga dan naar Over Opaz.

facebook%20programma%20opaz.png  kisspng-social-media-iphone-organization-logo-twitter-5abe30247837e6.3793406015224136044924.png

 

08 december 2016

In opdracht van VWS leverde Corion een adviesrapport gericht op informatiebehoefte en -voorziening. Welke rol heeft (gebrek aan) informatie bij de totstandkoming van een passend zorgaanbod voor cliënten met een complexe zorgvraag?

Het rapport biedt inzichten en aanbevelingen ten aanzien van het delen van kennis en ervaringen en benadrukt de behoefte aan meer samenhang in de geboden voorlichting. Het rapport is gebaseerd op onderzoek, diverse gesprekken en de Denktank OPaZ van november 2016. 

12 september 2016

Nederland heeft een gedegen zorgstelsel waarbinnen het merendeel van de mensen met een zorgvraag goed wordt bediend. Een deel van de mensen heeft een zorgvraag die niet goed ‘past’ in de manier waarop de zorg is georganiseerd. Een aantal keer zijn er mensen in schrijnende situaties geweest met veel mediaaandacht. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de zorgvraag de grenzen van de sectoren overschrijdt en de rolverdeling en verantwoordelijkheden ingewikkeld zijn.