Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ)

Het is niet altijd makkelijk om passende zorg te vinden. Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken. Op deze website vind je meer informatie over het programma, onze bijeenkomsten, en initiatieven en goede voorbeelden uit de praktijk. Wil je meer weten over het programma? Ga dan naar Over Opaz.

facebook%20programma%20opaz.png  kisspng-social-media-iphone-organization-logo-twitter-5abe30247837e6.3793406015224136044924.png

 

07 juni 2019
De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg richt zich op vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorgarrangementen voor mensen met laag- of middeninkomens met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen. 
28 mei 2019
Omslag magazine
In dit magazine van OPaZ staan verhalen van verschilmakers, over succesfactoren en oplossingen. Mensen die hun nek uitsteken en de zorg écht regelen maken vaak het verschil.
23 mei 2019
Werken in de zorg is onlosmakelijk verbonden met administratieve handelingen van zorgmedewerkers. Maar wat is nou noodzakelijk en waar heb je eigenlijk vooral last van?
06 mei 2019
Benieuwd naar de visie en werkwijze van OPaZ? Bekijk dan ons nieuwe filmpje! In 4 minuten nemen we je mee langs complexe zorgvragen en de achtergrond ervan en langs de aansluiting van de leefwereld van mensen en de systeemwereld van zorgverleners en financiers. Of eigenlijk de mismatch die je daarbij vaak ziet.
06 mei 2019
In het pas verschenen boekje 'Anders denken, anders werken' beschrijven we het gedachtegoed van OPaZ. We gaan dieper in op de problemen rond complexe zorgvragen en verbreden het kader ervan. In het tweede deel van het boekje, Anders werken, leggen we uit hoe OPaZ in en met de praktijk te werk gaat.