Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ)

Het is niet altijd makkelijk om passende zorg te vinden. Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken. Op deze website vind je meer informatie over het programma, onze bijeenkomsten, en initiatieven en goede voorbeelden uit de praktijk. Wil je meer weten over het programma? Ga dan naar Over Opaz.

facebook%20programma%20opaz.png  kisspng-social-media-iphone-organization-logo-twitter-5abe30247837e6.3793406015224136044924.png

 

23 december 2018
Icoon van persona Janny
Het actieonderzoek Helpende handen verkent hoe digitale toepassingen kwetsbare ouderen en hun helpende handen kunnen ondersteunen. We kijken daarin breed naar de toepassing van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).
21 november 2018
Opaz actieonderzoek
Op vrijdag 30 november is alweer de laatste bijeenkomst van het tweede actieonderzoek. Ook oud-deelnemers en mensen die op een andere manier bij OPaZ betrokken zijn, zijn van harte welkom!
23 december 2018
Hoe ondersteun je mantelzorgers en hulpverleners van kwetsbare, thuiswonende ouderen? Denk met ons mee tijdens deze werkbijeenkomst op donderdag 13 december. LET OP: locatie gewijzigd!
05 november 2018
Programma OPaZ is verlengd tot het eind van deze kabinetsperiode. De focus komt meer op het vinden, regelen en creëren van passend zorgaanbod ‘in de regio’.
03 december 2018
Op 29 november organiseert OPaZ alweer de zevende inspiratiebijeenkomst. Ook tijdens deze bijeenkomst gaan verschillende sprekers dieper in op het thema wonen met zorg.