Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ)

Het is niet altijd makkelijk om passende zorg te vinden. Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken. Op deze website vind je meer informatie over het programma, onze bijeenkomsten, en initiatieven en goede voorbeelden uit de praktijk. Wil je meer weten over het programma? Ga dan naar Over Opaz.

facebook%20programma%20opaz.png  kisspng-social-media-iphone-organization-logo-twitter-5abe30247837e6.3793406015224136044924.png

 

30 april 2019
Tijdens de inspiratiebijeenkomst op 22 mei in Hilversum staan verschillende initiatieven centraal, namelijk Het Juiste Loket, Siza over Regie in eigen hand en Woondroomzorg in samenwerking met Meerbalans uit Hoofddorp over het opzetten van een ouderinitiatief.
17 april 2019
OPaZ gaat het komende jaar met actieonderzoek de regio in om oplossingen voor complexe zorgvragen uit te diepen. Uiteraard om hier gezamenlijk van te leren, de regionale oplossingen een stap verder te helpen én voor landelijke aandacht en verdere uitrol. We zijn daarvoor op zoek naar mensen en organisaties die het nét een beetje anders doen.
10 april 2019
tekening transitiearena
Er zijn in Nederland naar schatting ruim 4000 thuiszitters. Er ontstaan steeds meer initiatieven voor deze leerlingen die geen passend onderwijs kunnen vinden. De aanpak van deze initiatieven zijn verkend, onder meer door de organisatie van transitiearena’s.
05 april 2019
Voorkant rapportage
De onderzoeksrapportage en de video’s over de verschillende typen Familie Hermsen zijn nu gepubliceerd!
05 april 2019
Op 9 mei zijn we in het Posthuis Theater in Heerenveen voor een inspiratiebijeenkomst. Onder andere met Meitinkers en Zorggroep de Stellingwerven.