Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ)

Het is niet altijd makkelijk om passende zorg te vinden. Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken. Op deze website vind je meer informatie over het programma, onze bijeenkomsten, en initiatieven en goede voorbeelden uit de praktijk. Wil je meer weten over het programma? Ga dan naar Over Opaz.

  

09 augustus 2018
Opaz bibliotheek
Is de bieb een geschikt informatiepunt bij complexe zorgvragen? Tijdens de inspiratiebijeenkomst op 5 juli bekijken we welke informatiebehoefte mensen met een complexe zorgvraag hebben en de potentiële rol van bibliotheken.
09 augustus 2018
Icoon persona
In het najaar van 2018 organiseert OPaZ samen met Instituut Publieke Waarden (IPW) en Significant weer workshops actie-onderzoek rond de persona's. Groepen professionals en ervaringsdeskundigen/naasten ontwerpen samen oplossingen voor mensen die door de persona's worden gerepresenteerd. Zij brengen die oplossing direct in de praktijk en analyseren wat er gebeurt.  Je kunt je nu aanmelden voor deze bijzondere workshops.
09 augustus 2018
Foto van een zaal met mensen
Op vrijdag 22 juni van 10 tot 14 uur is er een bijzondere bijeenkomst van het programma OPaZ! De uitkomsten van het actie-onderzoek worden gepresenteerd. Wat is er geleerd over de persona’s in de praktijk? En wat is er geleerd van deze andere aanpak? Vervolgens gaan we als denktank aan de slag in twee rondes met zes verdiepende discussietafels.
09 augustus 2018
Transitiearena Thuiszitters 28 mei 2018
Overal in het land ontstaan initiatieven voor leerlingen die geen passend onderwijs kunnen vinden en daardoor thuis komen te zitten. Een aantal van deze initiatieven werd besproken tijdens de Transitiearena op 28 mei. Bekijk hier de presentatie (pdf).
18 juni 2018
Icoon van twee handen die een huis dragen
Samen met DexFoundation ontwikkelde OPaZ een stappenplan voor een instellingsplek aan huis, zoals uitgedacht door en gerealiseerd met het Dex-Ster-Huis. Een instellingsplek aan huis kan geschikt zijn voor kinderen/volwassenen die niet thuis kunnen wonen maar die ook geen passende plek in een zorginstelling hebben.