Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ)

Het is niet altijd makkelijk om passende zorg te vinden. Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken. Op deze website vind je meer informatie over het programma, onze bijeenkomsten, en initiatieven en goede voorbeelden uit de praktijk. Wil je meer weten over het programma? Ga dan naar Over Opaz.

facebook%20programma%20opaz.png  kisspng-social-media-iphone-organization-logo-twitter-5abe30247837e6.3793406015224136044924.png

 

29 maart 2019
Carlijn en Jake
Carlijn Everett was niet tevreden over de dagbesteding voor haar zoon Jake en besloot het zelf te regelen. In augustus 2014 ging Stichting Villa PiP van start, een kleinschalige één op één dag- en logeeropvang voor kinderen en jong volwassenen met autisme en een forse verstandelijke beperking in het Limburgse Gulpen.
28 maart 2019
Ouderen en mantelzorgers hebben sterker de behoefte aan online communicatie met hun netwerk dan aan inzage in medische gegevens. Dit komt naar voren uit het onderzoek ‘Helpende handen’ uitgevoerd door Nictiz in opdracht van OPaZ.
20 maart 2019
Wat kunnen we leren van initiatieven die op een andere manier met crises omgaan? Hoe draagt een nieuwe manier van werken bij aan beter passende oplossingen? Movisie onderzocht het en doet verslag in deze rapportage.
18 maart 2019
Op 28 maart organiseren we een inspiratiebijeenkomst in samenwerking met het Elzeneindhuis uit Oss en het Tweede Huis uit Vlijmen.
08 maart 2019
Aanbieders van gehandicaptenzorg met goede oplossingen en ideeën op het gebied van persoonsgerichte zorg kunnen hun plan indienen bij het ministerie van VWS. 35 deelnemers krijgen 'begeleiding à la carte' om hun idee uit te voeren.