Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ)

Het is niet altijd makkelijk om passende zorg te vinden. Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken. Op deze website vind je meer informatie over het programma, onze bijeenkomsten, en initiatieven en goede voorbeelden uit de praktijk. Wil je meer weten over het programma? Ga dan naar Over Opaz.

facebook%20programma%20opaz.png  kisspng-social-media-iphone-organization-logo-twitter-5abe30247837e6.3793406015224136044924.png

 

20 juli 2018
Voorkant rapport Ruigrok
Ruigrok/Netpanel bracht op verzoek van OPaZ in kaart welke wensen en behoeften van cliënten met een complexe zorgvraag hebben als het gaat om informatievoorziening. Hoe wil men informatie ontvangen, in hoeverre dichtbij huis en welke rol kan de bibliotheek hierin spelen?
09 augustus 2018
Voorkant rapport Panteia
Donderdag 5 juli 2018 brachten we zorg, ondersteuning en bibliotheken dichter bij elkaar tijdens een inspiratiebijeenkomst. Het programma OPaZ onderzocht samen met de Koninklijke Bibliotheek (KB) of bibliotheken een rol kunnen spelen in het brengen van informatie en zo ja, hoe dan. 
09 augustus 2018
Flipover
Vrijdag 22 juni 2018 was er een gecombineerde Denktank en slotbijeenkomst van het actie-onderzoek rond de persona's. In een informele sfeer presenteerden 8 groepen de uitkomsten van hun actie-onderzoek. Daarna gingen we als denktank aan de slag in twee rondes met zes verdiepende discussietafels.
09 augustus 2018
Opaz Zwolle CCE
Op 26 juni vond de vierde inspiratiebijeenkomst van het programma OPaZ plaats in Zwolle. Aan de hand van twee casussen werd duidelijk hoe complex een zorgvraag soms is (en hoe verrassend simpel het antwoord kan zijn).
12 november 2018
Opaz bibliotheek
Is de bieb een geschikt informatiepunt bij complexe zorgvragen? Tijdens de inspiratiebijeenkomst op 5 juli bekijken we welke informatiebehoefte mensen met een complexe zorgvraag hebben en de potentiële rol van bibliotheken.