Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ)

Het is niet altijd makkelijk om passende zorg te vinden. Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken. Op deze website vind je meer informatie over het programma, onze bijeenkomsten, en initiatieven en goede voorbeelden uit de praktijk. Wil je meer weten over het programma? Ga dan naar Over Opaz.

facebook%20programma%20opaz.png  kisspng-social-media-iphone-organization-logo-twitter-5abe30247837e6.3793406015224136044924.png

 

28 mei 2019
Donderdag 24 januari 2019 vond de werkbijeenkomst rondom familie Hermsen plaats. Zowel beleid als uitvoering ging met elkaar in gesprek over gezinnen met meervoudige, domeinoverstijgende hulpvragen.
31 januari 2019
Foto van een Denktank in 2018
Op 1 februari is er weer een landelijke denktankbijeenkomst OPaZ in Utrecht.
04 februari 2019
Bijeenkomst thuiszitters OPaZ
We organiseren op 8 februari een werkbijeenkomst rond de problematiek van kinderen en jongeren die niet meer naar school gaan.
31 januari 2019
Buitenplaats inspiratiebijeenkomst OPaZ Arnhem
Op 14 februari organiseren we een inspiratiebijeenkomst over passende regie. We doen dit in samenwerking met Menzis Zorgkantoor, Siza en Adviespunt Zorgbelang.
23 december 2018
Tekening van een cliënt
Persoonsvolgende zorg geeft cliënten meer mogelijkheden om zorg te kiezen die echt bij hen past. Daarvoor worden de reguliere stappen in het organiseren van zorg anders ingericht.