Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ)

Het is niet altijd makkelijk om passende zorg te vinden. Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken. Op deze website vind je meer informatie over het programma, onze bijeenkomsten, en initiatieven en goede voorbeelden uit de praktijk. Wil je meer weten over het programma? Ga dan naar Over Opaz.

facebook%20programma%20opaz.png  kisspng-social-media-iphone-organization-logo-twitter-5abe30247837e6.3793406015224136044924.png

 

18 januari 2019
Icoon van persona familie Hersmen
Tijdens de werkbijeenkomst op 24 januari willen we met elkaar in gesprek over gezinnen die meervoudige zorgvragen hebben.
23 december 2018
Opaz inspiratiebijeenkomst dordrecht
Op 29 november vond de inspiratiebijeenkomst in Dordrecht plaats. Tijdens deze bijeenkomst vertelden verschillende partijen over hun rol bij het realiseren van de woonvoorziening voor Mark.
02 december 2018
routekaart voor jurgen
Eerste stappen op weg naar beter passende kleinschalige zorg, onderwijs en dagbesteding. Een werkbijeenkomst van Ondersteuningsteam Zorglandschap en Jeugdhulpregio's Groningen, Drente, Friesland, IJsselland en Twente in samenwerking met OPaZ.
23 december 2018
Icoon van persona Janny
Het actieonderzoek Helpende handen verkent hoe digitale toepassingen kwetsbare ouderen en hun helpende handen kunnen ondersteunen. We kijken daarin breed naar de toepassing van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).
21 november 2018
Opaz actieonderzoek
Op vrijdag 30 november is alweer de laatste bijeenkomst van het tweede actieonderzoek. Ook oud-deelnemers en mensen die op een andere manier bij OPaZ betrokken zijn, zijn van harte welkom!