Amal

Icoon van Amal
Amal is uit oorlogsgebied gevlucht en heeft psychische hulp nodig

Amals zorgvraag past niet goed in de reguliere GGZ-diagnostiek en behandeltrajecten. Dit komt onder meer door cultuurverschillen. Ook haar onzekere positie in de asielprocedure maken de situatie complex.

Wie is Amal?

 • Amal is niet één persoon, maar representeert een groep mensen met een verhoogde kans om ‘vast te lopen’ in het zorgsysteem.
 • Het gaat om asielzoekers en vluchtelingen van alle leeftijden die vaak traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt.
 • Taalproblemen, culturele verschillen en onzekerheid over hun situatie maken het vaak lastig om de juiste hulp te krijgen.
 • Belemmeringen in participatie verergeren psychische problemen vaak.

Veelvoorkomende situaties bij mensen als Amal

 • Amal heeft psychische hulp nodig op het moment dat zij:
  - Asielzoeker is en in een AZC is opgevangen. 
  - Alleenstaande minderjarige vluchteling is.
  - Zonder verblijfsvergunning in Nederland is.
  - In vreemdelingendetentie zit. 
  - Een vluchtelingenstatus heeft en gehuisvest is. 
 • Amal weet niet dat ze psychische hulp kan krijgen. 
 • Amal weet niet waar ze terecht kan voor psychische hulp.
 • Amal weigert psychische hulp vanwege (onzekerheid over) de kosten. 
 • Er is een lange wachtlijst en Amals psychische problemen nemen toe. 
 • Amal vindt het moeilijk om te vertellen wat haar is overkomen (taal of/of schaamte).
 • De psychische hulp sluit niet goed aan bij Amals behoeften en geschiedenis.

Gerelateerde OPaZ-activiteiten 

Wat gebeurt er nog meer?

Kennis & expertise

Reacties

Permalink

In Amsterdam proberen we met een groot aantal partijen (w.o. Arkin, Amsterdam UMC, Department of Public Health, Expats & Immigrants, Pakhuis de Zwijger en Cliëntenbelang enz.) uit de lichamelijke en psychische zorg superdiverse gezondheidszorg op de agenda te zetten. AMAL hoort daar ook bij. Meer informatie is te krijgen bij carl@expats-immigrants.com (mail adres van Dr. Carl H.D. Steinmetz). Groeten Carl

Permalink

Met SBO, Wiki solutions en Expats & Immigrants wordt Sociaal Weefel (software, sociaal weefsel coördinatoren per gemeente, kennisoverdracht via congres Sociaal Weefsel enz.) ontwikkeld in steden en dorpen. Dit is beschreven in het artikel "Verward gedrag en een niet-Nederlandse afkomst" in sociaalbestek december 2018/ januari 2019. Ook Amal kan hiervan profiteren. Meer informatie is te krijgen bij carl@expats-immigrants.com (mail adres van Dr. Carl H.D. Steinmetz). Via dit mail adres kan het artikel worden opgevraagd. Groeten Carl (mobiel 0654213711).

Reactie toevoegen

Je kunt hier een inhoudelijke reactie geven op dit artikel. Alle gegevens die je invoert zijn direct door alle bezoekers aan de website te lezen. De websitebeheerder controleert de inhoud en kan besluiten de reactie te verwijderen indien deze ongepast is. De gegevens worden opgeslagen in de database van de website en blijven net zo lang bewaard als dit artikel in de website.