Aty's blog: In de ban van de AVG

“In verband met de privacy kunnen we u deze gegevens niet verstrekken.” Het is een zin die we sinds 25 mei, toen de nieuwe wet Bescherming Persoonsgegevens van kracht werd, vaak horen. Onlangs hoorde ik hem op een onverwachte plaats: een camping.
We kregen vrienden op bezoek, die zich netjes bij de receptie meldden en vroegen: “Waar staat de familie De Groot?” En toen kwam de gewraakte zin: “in verband met…” Enigszins verbijsterd pakte vriendin de mobiele telefoon en 5 minuten later stonden ze voor onze tent. Er was meteen gespreksstof, nadat de wederzijdse vakantieverhalen waren verteld.

Vriendin werkt al vele jaren in de zorg en heeft dus met alle vormen van privacybescherming ervaring. Vaak zit het in het persoonlijke contact: mensen willen hun verhaal graag aan de dokter zelf vertellen en niet aan een assistente die een afspraak moet maken.Ze is geboren en getogen in de regio waarin ze nu werkt, kent veel mensen en heeft dus veel achtergrondinformatie. Toch slaagt ze erin om zich te beperken tot de vraag van dat moment en alleen het praktijkdossier te raadplegen. Ze houdt op die manier privé en zakelijk gescheiden.

Ze heeft nog altijd veel baat bij administratieve praktijkervaring en ICT-cursussen uit andere werkkringen, waarmee ze jongere collega’s (ze is zelf 65+) kan helpen.
De huidige tijd stelt nieuwe eisen: digitale uitwisseling van gegevens/documenten met ziekenhuizen, apotheken en specialisten. Die dat allemaal op hun eigen manier doen. Daar maakt ze zich boos over, en soms zegt ze tegen mij: "Jij zit toch in de ICT, kun je daar niet iets aan doen?"

Heel modern is de patiënt die zijn recht op inzage in zijn dossier opeist. “Dat dossier is van mij,” zegt hij. De huisarts in kwestie zegt: “Het dossier is van mij, maar het gaat over u.” Ingewikkeld gesprek en wat doe je als de patiënt het dossier ter inzage krijgt en dan allerlei passages verwijderd wil hebben?

En als de patiënt bij een nieuwe dokter/specialist terechtkomt en er dus een leemte in zijn historie zit? Gelukkig is niet alles zo ingewikkeld. Dankzij al het gepraat over privacy hebben ze in de huisartsenpraktijk van mijn vriendin eens goed gekeken naar hoe ze met op te halen verwijsbrieven omgaan. Een vakjeskast met open enveloppen doen ze in ieder geval niet meer. Veelvoorkomende achternamen van voorletters voorzien om verwarring te voorkomen, helpt ook.
Kleine dingen.

De waarde zit in het er met elkaar over hebben, op weg naar de grote dingen: het digitaal uitwisselen van dossiers.