Bijeenkomsten van OPaZ

OPaZ organiseert in 2018 verschillende bijeenkomsten:

Meer informatie, data en verslagen staan hieronder per soort bijeenkomst. 

Inspiratiebijeenkomsten passend zorgaanbod

Foto van de inspiratiebijeenkomst

Op verschillende plekken in Nederland is passend zorgaanbod ontwikkeld voor mensen in complexe situaties. Tijdens de inspiratiebijeenkomsten passend zorgaanbod passeren een aantal van deze oplossingen de revue. De bijeenkomsten zijn bedoeld om ontmoetingen en samenwerking te stimuleren, te leren van elkaar, inspiratie op te doen en de mogelijkheden van de huidige wetgeving te verkennen. Zowel particulieren als zorgprofessionals zijn welkom, bijvoorbeeld van zorgkantoren, gemeenten, zorginstellingen, etc.

In een landelijke inspiratiebijeenkomst heeft OPaZ samen met het Dex-Ster-Huis een kijkje in de keuken gegeven van zo'n bijzonder aanbod: een instellingsplek aan huis vanuit zorg in natura gefinancierd. (Verslag van de Inspiratiebijeenkomst met het Dex-Ster-Huis op 22 maart). Op donderdag 31 mei waren we in De Graasj in Roermond, op 14 juni in Seinwezen in Haarlem en op 26 juni in Zwolle.

Er staan nog meer inspiratiebijeenkomsten in de planning. Hou deze website in de gaten!

 

Landelijke Denktanks

Foto van gele briefjes op een flipover

Sinds 2017 worden de landelijke denktanks OPaZ georganiseerd. Bij deze denktanks hebben mensen van diverse organisaties de aanpak en visie van OPaZ bedacht. Ook worden aandachtspunten benoemd en voorstellen en bevindingen getoetst.

In de Denktanks van OPaZ komen experts, organisaties en ervaringsdeskundigen samen om input te geven en bevindingen te toetsen. De deelnemers zijn ervaringsdeskundigen en professionals van onder andere kennisinstituten, uitvoeringsorganisaties, zorgaanbieders, cliëntorganisaties en cliëntondersteuners.  

Data:

Lees meer

 

Workshops (actie-onderzoek) rond persona's

10 iconen van persona's

Onder begeleiding van Het instituut voor Publieke Waarden (IPW) en Significant ontwerpen we in 4 bijeenkomsten oplossingen voor de situatie van 10 persona’s. We leren samen hoe we vanuit de praktijk, bottom-up, beleid kunnen ontwerpen.

Wegens de grote belangstelling is in het najaar van 2018 een tweede reeks gepland. 

Meer informatie

 

Transitie-arena's vernieuwende initiatieven voor thuiszitters

Tekening transitiearena

Verschillende initiatieven richten zich op thuiszitters. Met hen houden we een aantal verdiepende bijeenkomsten volgens de principes van transitiearena (gebaseerd op transitietheorie van DRIFT), waarin met een divers gezelschap van betrokkenen en deskundigen verkend wordt wat er nodig is om tot een duurzame aanpak te komen die deze kinderen/jongeren tot ontwikkeling brengt.

Data:

  • 5 februari 2018
  • 18 april 2018
  • 28 mei 2018 

Meer informatie

 

Regionale Denktanks

Soms zijn onderwerpen minder geschikt voor de landelijke denktank omdat ze meer verdieping nodig hebben. Zo'n onderwerp komt dan beter uit de verf in een bijeenkomst ergens in het land, liefst in samenwerking met een of meerdere organisaties.
 
Zo organiseerden we de eerste regionale Denktank op 5 april 2018 in Arnhem in samenwerking met Adviespunt Zorgbelang. Onderwerpen waren cliëntondersteuning en informatievoorziening bij complexe zorgvragen. Lees hier het verslag

Wilt u in het najaar vanuit uw organisatie samen met ons een regionale denktank organiseren? Bijvoorbeeld rond één van de persona’s of complexe zorg in uw regio? Neem dan contact met ons op.

Jongen met zijn hand aan het oor zodat hij goed kan luisteren

 

Bijeenkomst over informatievoorziening via bibliotheken

Samen met de bibliotheken van Zoetermeer, Deventer en Dalfsen is onderzocht welke rol bibliotheken kunnen hebben om informatie over (complexe) zorg ‘dichtbij’ huis te organiseren. 

Op donderdag 5 juli is er in Den Haag een bijeenkomst van VWS, Koninklijke Bibliotheek en de lokale bibliotheken waarbij de tussenresultaten worden gepresenteerd en er gelegenheid is om verder van gedachten te wisselen. Kijk hier voor meer informatie en aanmelding.

Deelname aan bijeenkomsten

Voor meer informatie over deelname kunt u een bericht sturen naar OPaZ. 

In sommige situaties worden de reiskosten vergoed bij deelname aan bijeenkomsten van OPaZ. 

OPaZ in het land

En we zijn aanwezig bij:

  • Wlz-terugkomdagen van MEE op 23, 30 en 31 mei.
  • BCMB-dag (vakdag cliëntondersteuners) op 27 juni 2018.

 

Reactie toevoegen

Je kunt hier een inhoudelijke reactie geven op dit artikel. Alle gegevens die je invoert zijn direct door alle bezoekers aan de website te lezen. De websitebeheerder controleert de inhoud en kan besluiten de reactie te verwijderen indien deze ongepast is. De gegevens worden opgeslagen in de database van de website en blijven net zo lang bewaard als dit artikel in de website.