Workshops actie-onderzoek najaar 2018

In het najaar van 2018 organiseert OPaZ samen met Instituut Publieke Waarden (IPW) en Significant weer workshops actie-onderzoek rond de persona's. Groepen professionals en ervaringsdeskundigen/naasten ontwerpen samen oplossingen voor mensen die door de persona's worden gerepresenteerd. Zij brengen die oplossing direct in de praktijk en analyseren wat er gebeurt. 

Iconen van 10 persona's

Bottom-up aanpak rond de persona's

Welke mensen hebben te maken met complexe zorgvragen en waar lopen zij en hun naasten tegenaan? De persona’s geven hier een goed beeld van. Bij iedere persona gaan we maatwerkoplossingen ontwerpen en toepassen.  

Ontwerp, analyse en oplossing

In drie workshops koppelen we ontwerp, analyse en oplossingen aan elkaar. In groepen van 5-6 deelnemers ontwerpen we oplossingen voor persona's, toetsen die oplssing in de praktijk en leren we van deze aanpak. Eerst doen, dan denken.  

Actieonderzoeker 

Zo word je als deelnemer opgeleid tot actieonderzoeker. In actieonderzoek komen ontwerp, interventie en analyse samen. Aan het einde van de drie sessies kun je de basisstappen van dit type actie-onderzoek uitvoeren en deze manier van werken vaker gaan toepassen bij complexe vraagstukken.  

Workshop 1: Ontwerp 

In de eerste sessie ontwerpen we oplossingen voor persona's op basis van onderdelen uit de design thinking methode (onder andere met ‘future perfect thinking’). We werken toe naar relatief klein en scherp geformuleerde oplossingen die de deelnemers daadwerkelijk in de praktijk kunnen uitvoeren.  

Workshop 2: Toets aan de praktijk 

Ter voorbereiding op de tweede sessie vragen we de deelnemers de oplossing vast toe te passen op 2-5 individuele cliënten of gezinnen. Dit kan door echt het maatwerk te leveren, maar ook door met gezinnen of cliënten te verkennen of de oplossing voor hen zou werken. Het is essentieel om dicht bij de praktijk te blijven. Zeker waar het gaat om complexe vraagstukken in een weerbarstige praktijk. Daarom gaan we in deze tweede sessie het ontwerp aanscherpen op basis van de opgedane praktijkervaring. 

Workshop 3: Opschalen in regels en geld 

In de laatste sessie onderzoeken we voor hoeveel mensen de oplossing nodig en mogelijk is. We bouwen aan een (soort van) maatschappelijk businesscase. Tijdens deze sessie leren de deelnemers te onderzoeken hoe groot de potentiële doelgroep voor hun oplossing is. Voor wie zou de oplossing nog meer kunnen werken? En we staan stil bij de kosten en baten, en de manier van financieren. Zo krijgen we gevoel bij de kosten en baten, inclusief waar deze baten ‘landen’. 

Slotbijeenkomst 

In een slotbijeenkomst komen alle deelnemers samen om hun actieonderzoeksagenda voor de toekomst te presenteren. We oogsten tijdens deze sessie de geleerde lessen en ontwikkelen in de sessie de principes en randvoorwaarden voor deze andere manier van werken in beleid en uitvoering.

Data

De data voor de workshops en slotbijeenkomst zijn:

  • 7 september 2018
  • 5 oktober 2018
  • 2 november 2018
  • 30 november 2018

De bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht, dicht bij het Centraal Station. 

Deelname is gratis. Het vraagt wel wat tijdsinvestering tussen de workshops door. 

Meld je nu aan!

Wil je meer informatie of je aanmelden? Stuur een mail naar opaz-actieonderzoek@significant.nl. 

Vemeld bij je aanmelding:

  • Je naam en e-mailadres
  • (Indien van toepassing) je functie en organisatie
  • Je motivatie om mee te doen
  • De persona(s) waar je in je werk of privéleven mee te maken hebt

De groepen worden zo samengesteld dat iedere groep daadwerkelijk aan de slag kan met mensen die worden gerepresenteerd door de persona's.