Over OPaZ

Het is niet altijd makkelijk om passende zorg te vinden. Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken. 

OPaZ richt zich op zorgvragen waarbij de cliënt zich ‘van het kastje naar de muur’ gestuurd voelt. Vaak loopt het proces om de zorg te organiseren vast en krijgt de cliënt geen (passende) zorg. Het kan gaan om zware zorg, maar ook lichtere ondersteuningsvragen blijken soms complex als 'het systeem' er geen goed antwoord op heeft.

Bekijk hier het programmaplan.

Wat is nodig?

In deze situatie vereist het organiseren van passende zorg of ondersteuning in ieder geval:

  • goed luisteren naar wat een cliënt nodig heeft
  • kennis over de ruimte die de wetten en financiering bieden
  • de durf om creatieve oplossingen te realiseren
  • een goede samenwerking tussen zorgaanbieders en soms ook financiers

Soms ontbreekt de juiste informatie of is er te weinig samenwerking. Soms zijn zoveel hulpverleners betrokken dat de zorg niet meer passend te krijgen is.

Onderzoek en analyse

OPaZ is in 2016 gestart. Er zijn veel gesprekken gevoerd, en analyses en onderzoeken gedaan. Ten behoeve van OPaZ zijn bovendien drie rapporten opgeleverd:

De resultaten uit deze rapporten zijn getoetst tijdens een denktankbijeenkomst.

Veranderingen in de praktijk

OPaZ lost geen individuele zorgvragen op maar stimuleert veranderingen in de praktijk:

  • We volgen initiatieven in de praktijk die nieuwe manieren van zorg en ondersteuning realiseren. 
  • We organiseren verschillende bijeenkomsten die veranderingen in de praktijk stimuleren. 
  • We stimuleren innovatieve constructies bij complexe zorgvragen door praktijkkennis te verspreiden en mensen te verbinden. Dit is gestart met het Inspiratiesymposium Dex-Ster-Huis

Reacties

Permalink

Beste Paz,

You recently spoke with Tamara Miranda about her program Brilliant Future. We would like to work together to make a school that would accompany her program. I have copied and pasted the idea behind the school below (in Dutch). I hope to hear from you soon.

Mvg,
Erik Raschke

Watty School

Sinds mijn zoon op zijn derde de diagnose ‘autisme’ kreeg hebben wij het geluk gehad dat hij met ongelofelijke bevlogen en talentvolle therapeuten heeft gewerkt. Floortime specialisten, toegewijde lees- en rekendocenten, muziekleraren, fysiotherapisten en logopedisten, therapeutisch paardrijden en vele andere hulpverleners. Maar toen ik vorig jaar naar Amerika ging voor een uitgebreide cognitief-diagnostische test, moest ik alsnog concluderen dat ze daar verder zijn op het gebied van onderwijs voor autisten dan hier. Ik zag hoe ze hem hielpen te groeien en verbinding te maken op een manier die ik niet eerder zag. Vanuit die ervaring wil ik in Nederland een school beginnen die al het mooie van de Amerikaanse en Nederlandse systemen combineert en zo autistische kinderen optimaal onderwijs kan bieden.

Een onderwijssysteem is zo goed als het onderwijs dat het zijn meest kwetsbare kinderen biedt. Vanuit deze gedachte wordt de Watty School ontworpen om te voorzien in de educatieve behoeften van kinderen in het autisme spectrum die in Nederland niet de juiste aansluiting vinden.
Het zal een van de eerste scholen in Europa zijn die het DIR® model gebruikt om te voldoen aan de vereisten van de meeste IB en international Core Curriculum Content Standards.

We staan op een belangrijk punt in de geschiedenis van onderwijs. Veel scholen erkennen dat er nieuwe methodes nodig zijn voor zorg-intensieve kinderen die aandacht schenken aan algemene ontwikkeling en die bepaalde gebieden die bewezen te weinig aandacht krijgen targetten, zoals abstract denken, probleemoplossing, onafhankelijkheid, zelfvertrouwen, emotie, taal en sociale interactie, en dat allemaal in een natuurlijke en ondersteunende omgeving.

Het is de bedoeling een alomvattend onderwijspakket aan te bieden, een ondersteunende leeromgeving voor leerlingen die nog niet klaar zijn om om op een normale school mee te draaien of die leerlingen voor wie de normale scholen niet toereikend zijn om in hun behoeften te voorzien. Het Developmental Individual Relationship-based Intervention/Floortime™ Model heeft meer dan 30 jaar wereldwijd success en werd opgericht door Drs. Greenspan en Wieder. Voor meer informatie over deze methode kijk op www.profectum.org.

De Watty School biedt:
Een veilige en zorgzame omgeving die neuro-diversiteit viert in plaats van als probleem ziet.
Een Individueel Onderwijs Plan voor elk kind, met realistische doelen maar geen lage verwachtingen, dat elk jaar geëvalueerd en aangepast wordt.
Een individuele, cognitief-diagnostische test, bij de start op onze school, uitgevoerd door een daarvoor opgeleide psycholoog.
Een curriculum dat raakvlakken heeft met de persoonlijke interesses en sterke kanten van de leerling.

Ouder en broers/zussen training en ondersteuning wordt bijvoorbeeld aangeboden in de vorm van DIR® en gedragstraining voor ouders, begeleide speel-sessies met broers of zussen, en steungroepen voor zowel ouders als broers en zussen. Het doel achter deze service is om familieleden te verrijken met een vergaand begrip van het individuele profiel van de leerling, en op die manier meer positieve en betekenisvolle relaties te bewerkstelligen.

Het opbouwen van betekenisvolle, respectvolle relaties vormt de basis van leren en door samenwerking tussen de school, thuis en de gemeenschap, zal het leren verder gaan dan alleen in het klaslokaal. Door gebruik te maken van een interdisciplinaire aanpak, wordt er de hele dag aan de kern-tekorten van een leerling op het gebied van relaties en communicatie gewerkt. Of het nu gaat om een individuele, duo of groeps-activiteit, de werknemers van de Watty School zijn er op gericht om de zwakke kanten van de leerling te ondersteunen en de sterke kanten uit te dagen. Om de leerling verder te helpen in zijn of haar onwikkeling probeert onze school de leerlingen te helpen bij het integreren van alle gebieden waarop ontwikkeling plaatsvindt waardoor de leerling een volwaardig lid wordt van zijn of haar gemeenschap.

Permalink

Goedendag, ik ben bezig met een onderzoek naar de Rapid Prompting Method. Het is een communicatie leermethode waarin personen die niet sprekende en klassiek autisme enz. hebben kunnen communicatie dmv van een letterboard of computer. In de kader van de mensenrechten heeft de Verenigde Naties hier veel aandacht aan gegeven op 2 april. Vaak worden deze personen geplaatst en bestempel als ernstige verstandelijk gehandicapt met autisme. Misschien als men deze filmen willen bekijken kunnen men van gedachten veranderen over deze doelgroep.. Ook heb ik een fb groep gemaakt om juiste deze doelgroep en de Rapid Prompting Method veel aandacht te geven. Ik vind alleen informatie hierover in o.a. Engeland, Ireland, America, Canada en Australië maar helemaal niets hierover in Nederland. . Ik hoop dat Nederland hier ook aandacht aan kunnen geven omdat het heeft de levens van vele personen en hun families veranderd in alle positieve opzichten. Dat ook zij een volwaardige leven kunnen ervaren in de kader van hun mensenrecht. vriendelijk groeten.. Yoka Jansma
http://webtv.un.org/meetings-events/watch/2019-world-autism-awareness-d…

https://www.youtube.com/watch?v=n-AE1ClEZEA&feature=share&fbclid=IwAR0Y…

Permalink

De jongere broer van een tiener met niet-sprekend autisme creëert een korte documentaire om het bewustzijn van de niet-gewaardeerde capaciteiten van mensen met autisme te vergroten, terwijl ook de "Rapid Prompt Method" / "RPM" - of meer recent "Letter Board Writing" - wordt benadrukt, een nieuwe vorm van therapie die de wereld van autisten opent en tegelijkertijd de perceptie ervan verandert.
https://www.youtube.com/watch?v=IWkvmvD3DXE&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=ldYm_c4FCEE&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=F19ek2fwQbw&feature=share

Permalink

Dit is helaas nog maar een klein gedeelte van mijn verhaal:
Kind van een Marokkaanse vader en Nederlandse moeder opgegroeid tot mijn 15e jaar bij de Jehovah's Getuigen, waar mijn ouders zich bij hadden aangesloten.
Inmiddels ben ik 43.
Mijn vader was een tiran en ik werd in mijn jeugd behoorlijk mishandeld.
Als kind van een Marokkaanse vader die zich liet dopen als Jehovah Getuige is al bijzonder en dit bracht ook onbegrip teweeg.
Op mijn 15e wist ik mij uit huis te ontworstelen en zo onder de tirannie van mijn vader uit te komen.
Als kind met adhd was ik erg prikkelbaar en had veel last van nachtmerries door de doctrines en dogma's van de Jeh. Get.
Doordat ik zaken al vroeg kon doorgronden en merkte dat die leer voor mij niet juist kon zijn ging ik rebelleren en wilde niet meer mee naar vergaderingen.
Op mijn 10e jaar was ik al zwaar depressief, had suïcidale gedachten en hoopte dat een docent op de basisschool mij zou helpen en het zou zien dat ik erg ongelukkig was.
Mijn vader is toen ik uit het ouderlijk huis was weer naar de Islam bekeerd.
Zelf beschouw ik mij als een positief atheïstische agnost. 
Als mede-beheerder, van een gesloten lotcontactengroep op facebook " ex-jehovah's getuigen welkomstgroep" , (rond de 240 leden inmiddels), zie ik zoveel dezelfde soort worstelingen voorbij komen , zoals het onbegrepen voelen wanneer je hulp zoekt in de GGZ.
Jarenlang heb ik ook de verkeerde behandelingen en diagnoses gekregen en werd mijn jeugd bij de jehovah's getuigen plus mijn adhd niet erkend en daarom ook niet als mogelijke oorzaak gezien, naast het feit dat ik in een ongelooflijke identiteitscrisis zat.
Het opgroeien als kind bij een gesloten gemeenschap zoals in mijn geval bij de Jehovah's getuigen, kan schadelijk zijn omdat het de gezonde ontwikkeling belemmerd.
Als kind hoor je je persoonlijkheid te gaan ontwikkelen in bepaalde fases , en op bepaalde gebieden, emotioneel, sexueel, politiek, kennis  van andere zienswijzen en levensovertuigingen.
Nu ben ik bezig om erkenning te krijgen voor het  begrip religieus trauma syndroom, welke in Nederland nog vrij onbekend is.
Dit zou mijnziens zelfs een erkende diagnose moeten worden , aangezien zonder deze diagnose er ook geen vergoeding van de zorgverzekeraar kan zijn en er in de GGZ dan verkeerde diagnoses gesteld worden, en zo ook de verkeerde behandelingen, plus de stigmatisering die daarmee samenhangt.
Het vermoeden rijst bij mij dat dit "religieus trauma" een groot taboe is bij GGZ medewerkers zelf.
Wat ze bij de christelijke GGZ zoals de Hoop onder religieus trauma verstaan , is toch echt anders dan het religieus trauma waar ik het over heb.
Dit verschil zit in het niet geloven in god en door sterk sektarische kenmerken die de jehovah's getuigen organisatie heeft, geleid door het "besturend lichaam", welke 8 mannen zijn die zogenaamd boodschappen van god zelf doorkrijgen, gezeteld in het hoofdkantoor in Warwick NY.
Er is hier geen kennis over en hier zou hoognodig eens onderzoek naar gedaan moeten worden, dit zal dan ook verklaren waarom mensen dit religieus trauma  kunnen ervaren.
Onafhankelijk onderzoek , door onderzoekers, buitenom de christelijke GGZ is hierbij erg belangrijk.
Daar is nog nooit onderzoek naar gedaan.
Zelf heb ik in het verleden meerdere suicidepogingen ondernomen, vanwege het onbegrip, de falende hulp, zorg en het vertrouwen wat volledig verdwenen is in de GGZ, overheid en deze rechtstaat.
Er zijn zoveel meer dingen gebeurd in mijn periode van de GGZ, welke ik wil delen.
Een klein voorbeeld is een pvp-er ( patiënt vertrouwenspersoon  waar ik mij toe wendde omdat ik niet gehoord en begrepen werd bij de zorginstelling destijds.
Deze pvp-er bleek een christelijke evangelist en vertelde mij vóóral heel veel te gaan bidden.
Zo bizar ?! Ik had net een suïcidepoging achter de rug vanwege het onbegrip en deze pvp-er deed er nog een schep bovenop, wat weer resulteerde in een suïcidepoging.

Kinderen, ook díe kinderen die opgroeien in een gesloten(orthodox) gemeenschap/sekte zoals de Jehovah's Getuigen horen beschermd te worden zoals staat in het verdag vd rechten vh kind.
Het mag toch niet zijn dat het geloof vd ouders zwaarder tilt dan het welzijn en de veiligheid van het kind.
Ik zat op een seculiere basisschool en werd ook geregeld bij bepaalde levenbeschouwende lessen uit de klas gehaald , net zoals bij de sinterklaas en het lichtfeest, verjaardagen e.d. Dit heeft zoveel impact op een kind.
Nu is er zoveel te doen rondom artikel 23 en de vrijheid van onderwijs, maar dit moet niet kunnen op een seculiere school. 
Er moet voor gezorgd worden dat  j.g. ouders zich aan de regels houden en dat hun kinderen niet meer uit de lessen worden gehaald en dat daar op toegezien word.
Deze kinderen moeten ook niet nog eens op school uitgezonderd worden. 
Ex-leden en kinderen van gesloten sektarische  en streng orthodoxe gemeenschappen horen ook goede toegangelijke pyschische zorg te krijgen.
Er zijn in Nederland maar enkele coaches die hierin begeleiden maar voor de minima niet betaalbaar.
Het kan heel gevolgen hebben voor het kind die hier in opgroeid doordat het bij het verlaten van , geen pré sekte identiteit heeft.
Nederland is overigens het enige land voor zover ik weet waar de jehovah's getuigen niet als sekte worden beschouwd. 
In België is er een onderzoeksbureau het IASSCO die daar heel anders over denkt.
Doordat in Nederland de jehovah's getuigen vrijwel als onschuldig worden gezien is hier weinig onderzoek naar in Nederland.
Er word wel onderzoek gedaan rondom de sexueel misbruikzaken die ook hier spelen in Nederland bij de Jehovah's getuigen.
Maar er zijn ook kinderen én volwassenen die religieus trauma ervaren, soms hun leven lang, doordat dit niet bekend is in de reguliere GGZ en bij huisartsen e.d.
Het word niet herkend of niet serieus genomen of er word gedacht dat deze mensen wraak koesteren naar de jeh. get. organisatie.
Deze cliënten die de jehovah's getuigen hebben verlaten zijn een vergeten groep en hebben 5 maal meer kans op suïcide.

Reactie toevoegen

Je kunt hier een inhoudelijke reactie geven op dit artikel. Alle gegevens die je invoert zijn direct door alle bezoekers aan de website te lezen. De websitebeheerder controleert de inhoud en kan besluiten de reactie te verwijderen indien deze ongepast is. De gegevens worden opgeslagen in de database van de website en blijven net zo lang bewaard als dit artikel in de website.