Contact

Wat doen we met uw gegevens?

We verzamelen de gegevens op deze pagina om u te faciliteren met ons in contact te komen. We hebben uw naam nodig om u persoonlijk aan te kunnen spreken in een eventuele reactie van ons aan u. We hebben uw e-mailadres nodig om u een antwoord te kunnen sturen. We hebben uw bericht nodig om te weten waar het over gaat.

De ingezonden gegevens worden opgeslagen in de database van de website en per e-mail gestuurd naar de website beheerders. De ingezonden gegevens worden maximaal een jaar bewaard.

Lees meer over uw privacy op deze website.