Denktank 1 februari 2019

Op 1 februari 2019 is er weer een landelijke denktankbijeenkomst OPaZ in Utrecht. We kijken er naar uit om bij te praten, en we nemen je in vogelvlucht mee langs uitkomsten en opbrengsten. 

Programma

10.00-10.10 uur Welkom en toelichting (Hans Oosterkamp)
10.10-10.20 uur Update programma OPaZ (Elke Buis)
10.20-10.40 uur Uitkomsten praktijkinitiatieven 
10.40-12.10 uur Aan de slag met voorstellen voor het vervolg (vier thema’s)
12.10-12.30 uur Terugkoppeling met de vier beste voorstellen 
12.30-13.00 uur Lunch

         

Thematafels

Aan vier thematafels bespreken we waarmee OPaZ de komende twee jaar aan de slag gaat. Dé kans om je input te geven en het programma mede richting te geven!

1. De meest complexe zorgvragen

Soms is het zo ingewikkeld een oplossing te vinden, dat iedereen met de handen in het haar zit. Er lijkt gewoon geen passende zorg te zijn. Wanneer is dit geval en wat moet er onderzocht of gedaan worden om ‘het topje van de ijsberg’ echt beter en sneller te helpen? Welke rol kan OPaZ spelen? 

2. Anders kijken, anders denken

OPaZ heeft het afgelopen jaar geprobeerd op een andere manier te werken dan vaak gebruikelijk. We hebben praktijkervaringen opgedaan met o.a. actie-onderzoek, transitie-arena’s en persona’s. Daarnaast is er veel aandacht geweest voor echt goed luisteren en proberen het verschil te maken. Hoe kunnen we deze ervaringen goed benutten en wat kan een vervolg zijn?

3. Integraal werken 

Vanaf het begin heeft de denktank aangegeven dat domeinoverstijgend werken cruciaal is. Termen als integrale cliëntondersteuning en integrale budgetten komen vaak langs bij de zoektocht naar passend zorgaanbod. Er wordt ook al jaren geëxperimenteerd. Wat zijn goede voorbeelden en wat is er nodig om deze verder te helpen?

4. Minder administratieve lasten

Bij complexe zorgvragen is vrijwel altijd sprake van heel veel administratief gedoe. Binnen het praktijkinitiatief rondom Janny is nader onderzoek gedaan en vanuit cliënten en cliëntondersteuners worden regelmatig suggesties gedaan hoe het makkelijker kan. Kunnen we een concrete bijdrage leveren? 

Locatie

Jaarbeurs Meetup (Beatrixgebouw) in Utrecht

Meld je aan!

Stuur een mail naar j.muskiet@minvws.nl om je aan te melden.