Denktank november 2016

Vrijdag 25 november 2016 was de tweede bijeenkomst van de Denktank ‘Ondersteuning Passend Zorgaanbod’ in Utrecht. Deze keer met deelnemers van o.a. Zorgbranches, MEE, VNG, Movisie, Vilans, cliëntorganisaties en het Zorginstituut. 

Het ochtenddeel was gericht op de bevindingen uit de rapporten (zie documenten) en het toetsen van de beoogde aanpak. Na de lunch gingen we dieper in op de benodigde informatie en kennisdeling.

> Presentaties van de Denktank
> Samenvatting van de resultaten

Presentatie van de rapporten

Na een introductie door projectleider Elke Buis ging Daan Wijnmaalen in op de visie, helpende gedachten en zijn voorlopige bevindingen. Zijn rapport gaat met name in op de vraag wie of wat het verschil maakt, zodat passende zorg wél wordt gerealiseerd. Vertrouwen tussen organisaties en aandacht voor een cliëntgerichte houding zijn cruciaal. De discussie leverde aanscherpingen en helpt bij het vormen van een gedeelde visie. Schriftelijke reacties op het rapport zijn welkom.

Arne de Jong schetste vervolgens kort zijn aanpak en bevindingen over de informatiebehoefte, die hebben geleid tot vijf aanbevelingen over het beter inzetten van informatievoorziening, het startpunt voor de workshop in de middag. 

Verbinden, structureren en informeren

Er was bij veel deelnemers behoefte aan doorpakken. Die gelegenheid was er in het workshopdeel in de ochtend. In drie roulerende groepen werd aandacht besteed aan de thema’s verbinden, structureren en informeren. Deelnemers hebben op flipovers aandachtspunten en actiepunten meegegeven voor 2017 en deze vervolgens geprioriteerd. 

Informatie en kennisdeling

Na de lunch zijn we dieper ingegaan op de benodigde informatie en kennisdeling. Ingrid Claassen gaf een presentatie over de zoektocht naar informatie aan de hand van het verhaal van een moeder van een kind met een complexe zorgvraag. Waar keken zij precies bij de zoektocht naar passende zorg en in hoeverre werden zij goed geholpen.

In het tweede workshopdeel werd vervolgens in drie groepen vrij gediscussieerd, geschreven en getekend. Er was echt even de tijd om van gedachten te wisselen en te proberen tot oplossingen te komen. Dit leverde drie verschillende invalshoeken met suggesties op die met elkaar werden gedeeld, inclusief een aantal concrete aandachts- en actiepunten voor het komende jaar. 

Vervolg 

Op basis van documenten, reacties en uitkomsten van de denktank wordt gewerkt aan een aanpak voor volgend jaar. Het is de bedoeling dat op deze werksite als ‘digitale denktank’ de gelegenheid wordt geboden verder te praten en te toetsen.
 

Compilatie van foto's die op de Denktank zijn gemaakt

Voor meer informatie: Elke Buis, e.buis@minvws.nl.

Reactie toevoegen

Je kunt hier een inhoudelijke reactie geven op dit artikel. Alle gegevens die je invoert zijn direct door alle bezoekers aan de website te lezen. De websitebeheerder controleert de inhoud en kan besluiten de reactie te verwijderen indien deze ongepast is. De gegevens worden opgeslagen in de database van de website en blijven net zo lang bewaard als dit artikel in de website.