Downloads

Je vindt hier rapporten, handreikingen en andere documenten van OPaZ zelf en van gerelateerde organisaties.

Signaleringskaart kwetsbare ouderen

In het actieonderzoek rond de persona's is een signaleringskaart uitgewerkt voor ouderen als Janny. De kaart helpt professionals om met (naasten van) Janny om na te denken over keuzes die bijna onvermijdelijk komen als de situatie plotseling verslechtert.

In zo'n crisissituatie is vaak weinig tijd en moeten soms moeilijke keuzes gemaakt worden. De kaart helpt het gesprek hierover aan te gaan. De kaart is vrij te gebruiken. 

Klik op de afbeelding voor de PDF-versie van de kaart. 

 

Programmaplan OPaZ

Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, richt zich op complexe zorgvragen waarbij de cliënt zich ‘van het kastje naar de muur’ gestuurd voelt. Met het programma willen we leren, verbinden, stimuleren en verbeteren in nauwe samenwerking met de praktijk én de praktijkteams van VWS.

Rapport 'Informatievoorziening als ondersteuning voor een passend zorgaanbod'

In opdracht van VWS leverde Corion een adviesrapport gericht op informatiebehoefte en -voorziening. Welke rol heeft (gebrek aan) informatie bij de totstandkoming van een passend zorgaanbod voor cliënten met een complexe zorgvraag?

Het rapport biedt inzichten en aanbevelingen ten aanzien van het delen van kennis en ervaringen en benadrukt de behoefte aan meer samenhang in de geboden voorlichting. Het rapport is gebaseerd op onderzoek, diverse gesprekken en de Denktank OPaZ van november 2016.