Gastcolumn Corine Boer: Vraag + Antwoord = Maatwerk + Innovatie

Iedereen wil het leven kunnen leiden waarin zijn of haar talenten en mogelijkheden gehoord, gezien en gewaardeerd worden door anderen. Waarin een woning en werk hebben gewoon is en Maatwerk in de zorg OPaZ gastcolumnrelaties met familie en vrienden belangrijk zijn. Waarin hij of zij eigen keuzes kan maken op alle levensterreinen. Ook mensen met een beperking hebben deze gewone menselijke wensen en behoeften. Kwaliteit van leven is immers een belangrijke universele standaard.

Zorgorganisaties erkennen dit allang. Cliënten stellen vragen op basis van hun wensen en behoeften en daarvoor is soms maatwerk nodig. De meeste zorg kan gewoon geleverd worden door de bestaande mix van producten en diensten. Overigens moet wel steeds getoetst worden of er nog steeds vraag is naar het bestaande aanbod.
Door het systeem kan een niet complexe vraag toch complex worden. Bijvoorbeeld door wet- en regelgeving of maatschappelijke redenen. Ook dan is maatwerk nodig. Denk aan ontoereikende budgetten, wachtlijsten, onvoldoende beschikbare woonruimte, domeinoverstijgende vragen,  onvoldoende gekwalificeerde medewerkers enz. Dat kan overigens de echte vraag naar maatwerk wel beïnvloeden maar doet niet af aan het hoofddoel en dat blijft het organiseren van maatwerk.

"Kan iedere organisatie maatwerk leveren?"

Een voorwaarde is dat ten minste één organisatie zich verbindt aan de cliënt die de vraag stelt en de vraag niet zodanig bewerkt dat het antwoord met het bestaande aanbod te leveren is. Maatwerk vraagt om een extra inspanning. Er is meer afstemming tussen cliënt en organisatie nodig voor een passend maatwerkproduct dat soms maar één keer gebruikt wordt. Maar veelal leidt het tot duurzame oplossingen en tot tevreden cliënten. Kan iedere organisatie maatwerk leveren? Het antwoord op deze vraag is simpel; ja dat kan, mits er sprake is van een organisatie die wil innoveren. Om te beginnen is er in zulke organisaties een innovatieve cultuur. Een cultuur waarin medewerkers het leuk vinden om met nieuwe dingen bezig te zijn. Geef medewerkers de ruimte om te spelen en tijd, geld en systemen om innovatie te stimuleren. Daarnaast is coaching van medewerkers belangrijk, zodat de kans van slagen bij elk idee of concept steeds groter wordt. Hier volgen nog een aantal kenmerken van innovatieve organisaties¹.

Er is noodzaak. Innovatie houdt de organisatie vitaal. Zorg ervoor dat de noodzaak van innovatie onderdeel is van de organisatie.
Cliënten staan centraal. Innovatie zorgt voor verbinding met mensen. Je helpt ze vooruit met een bepaalde oplossing die je biedt.
Er is een visie. Niet alleen het management, maar alle medewerkers moeten geloven in de visie van het bedrijf. Wanneer er oprecht geloof is in waar de organisatie voor staat en wat het doet (en waarom), kunnen innovaties vrij ontstaan zonder beperkingen.
Er zijn verschillen. Kies voor kleurrijke medewerkers die anders durven te zijn en anders durven te denken. Bied mensen de vrijheid zichzelf te zijn.
Er zijn systemen. Het lijkt vaak spontaan en origineel, maar innoveren is pittig werk wat veel tijd en inspanning met zich brengt.
Er is openheid. Sta open voor ideeën, ook voor ideeën die niet van de eigen organisatie zijn. Wees bereid kennis te delen om mooie samenwerkingen een kans te geven.
De organisatie kent zelfsturing. Organisaties die zelfsturende teams hebben, zijn beter in staat om kennis en kunde te mobiliseren. Doordat ideeën niet langs alle managementlagen hoeven, krijgen ze eerder een kans.

Herken je jouw organisatie in bovenstaande typering? Ga dan de uitdaging aan! Pak vragen van cliënten die op een maatwerkoplossing wachten aan!  

Corine Boer MPM projectleider experiment Persoonsvolgende Zorg

Persoonsvolgende zorg

 

 

¹ Bron: www.burokoorts.nl