Handreiking voor (informatie)reizen in de zorg

Voorpagina handreikingIn september 2018 organiseert het Informatieberaad van VWS de Meet Up "En IK dan? De reis van de persona’s". OPaZ is hierbij aanwezig met workshops.

Bij de Meet Up hoort de "Handreiking voor (informatie)reizen in de zorg" van het Informatieberaad. Het maken van een klantreis van een patiënt staat daarin centraal. 

Persona's helpen om vanuit het perspectief van cliënten in beeld te brengen hoe zij het zorgproces doorlopen, ervaren en wat dat betekent voor informatievoorziening.

In de handreiking zijn zes persona's beschreven die klanten in de zorg vertegenwoordigen. De handreiking bevat een stappenplan en hulpmiddelen om zelf met klantreizen aan de slag te gaan. 

De handreiking is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS ter ondersteuning van de implementatie van de outcomedoelen zoals vastgesteld door het Informatieberaad.