Helpende handen voor Janny

Ouderdom komt met gebreken. Vroeg of laat lopen we tegen dingen aan die we zelf niet meer kunnen. Je krijgt te maken met een lijf of een geest die steeds vaker niet willen meewerken.

In dat geval ben je extra gebaat bij helpende handen. Een helpende hand van je zoon, van je echtgenoot, van de buurvrouw, van je beste vriendin. Of van de wijkverpleegkundige, de medewerker van het wijkcentrum, de huisarts. Deze helpende handen kunnen vaak zelf ook een helpende hand gebruiken. 

Digitale toepassingen voor kwetsbare ouderen

Het actieonderzoek Helpende handen verkent op welke manier digitale toepassingen kunnen helpen bij de problemen die kwetsbare ouderen en hun helpende handen ervaren. We kijken breed naar de toepassing van een persoonlijke gezondheidsomgeving, een PGO.

Hoe kan een PGO het voor een kwetsbare oudere, zoals Janny en/of diens ‘helpende handen’ makkelijker maken om zorg te organiseren? Hoe kan het administratieve lasten verminderen? In opdracht van het programma OpaZ zoeken actieonderzoekers van Nictiz hier antwoorden op.

Onderzoekers komen zelf in actie

Met Helpende handen steken de actieonderzoekers zelf een helpende hand toe. Zij proberen problemen op te lossen van ouderen en hun helpende handen. Op deze manier doen we interessante ervaringen en praktisch toepasbare inzichten op.

We gaan langs bij Janny’s en haar helpers. We willen van hen zelf horen met welke problematiek ze te maken hebben. Vervolgens verkennen we samen met hen oplossingen. Hoe kun je immers iets voor iemand bedenken als je niet weet wat diegene nodig heeft?

Meer weten?

Bekijk het rapport 'Helpende Handen' (pdf). Voor vragen of ideeën kun je contact opnemen met Elke Buis van OPaZ (e.buis@minvws.nl) of Charlotte Schreuder van Nictiz (schreuder@nictiz.nl).