Familie Hermsen

Icoon van fam Hermsen
De familie Hermsen heeft vele problemen tegelijk

Vader is verslaafd en heeft schulden. Twee kinderen krijgen jeugdhulp: vanwege autisme en vanwege een eetstoornis. De derde heeft oplopende problemen op school. Er is sprake van huiselijk geweld. Verschillende hulpverleners brengen verschillende aanpakken mee. Maar wat voor het ene gezinslid goed is, werkt juist averechts voor het andere. De problemen stapelen zich steeds meer op. 

Wie is de familie Hermsen?

 • Familie Hermsen is niet één gezin, maar representeert meerdere gezinnen met een verhoogde kans om ‘vast te lopen’ in de systemen van zorg, werk en inkomen. 
 • Het gaat om gezinnen met multiproblematiek zoals leven onder de armoedegrens, schulden, verslaving, geen veilig thuis, psychosociale problemen, schooluitval, sociaal isolement enzovoort. 
 • De ondersteuning komt vaak van verschillende aanbieders en uit verschillende wetten. 

Kenmerkende s​​​ituaties voor gezinnen als familie Hermsen

 • Het gezin weigert hulp
 • Het gezin veroorzaakt overlast in de buurt
 • Er zijn ernstige zorgen over de ontwikkeling van de kinderen
 • Door oplopende schulden blijven steeds meer rekeningen liggen 
 • Het gezin 'shopt' in de hulpverlening
 • De hulpverleners werken langs elkaar heen
 • De hulpverleners weten niet welke informatie ze kunnen uitwisselen
 • Moeder wil met de kinderen weg maar kan nergens terecht

Gerelateerde OPaZ-activiteiten 

Kennis & expertise

Intercultureel:

 

Reactie toevoegen

Je kunt hier een inhoudelijke reactie geven op dit artikel. Alle gegevens die je invoert zijn direct door alle bezoekers aan de website te lezen. De websitebeheerder controleert de inhoud en kan besluiten de reactie te verwijderen indien deze ongepast is. De gegevens worden opgeslagen in de database van de website en blijven net zo lang bewaard als dit artikel in de website.