Leren van initiatieven

28 maart 2019
Helpende handen Nictiz
Ouderen en mantelzorgers hebben sterker de behoefte aan online communicatie met hun netwerk dan aan inzage in medische gegevens. Dit komt naar voren uit het onderzoek ‘Helpende handen’ uitgevoerd… Lees verder
03 april 2019
Rapportage clientondersteuner OPaZ
In 2018 kreeg OPaZ steeds vaker vragen van mensen die vastlopen in hun zoektocht naar passende zorg. Daarom werd via MEE NL tijdelijk een onafhankelijke cliëntondersteuner ingeschakeld. Haar… Lees verder
21 december 2018
Er zijn in Nederland naar schatting ruim 4000 thuiszitters. Een deel van deze jongeren vindt voor een of meer dagen in de week een plek bij zogenaamde thuiszittersinitiatieven. OPaZ volgt en… Lees verder
10 april 2019
Er zijn in Nederland naar schatting ruim 4000 thuiszitters. Er ontstaan steeds meer initiatieven voor deze leerlingen die geen passend onderwijs kunnen vinden. De aanpak van deze initiatieven zijn… Lees verder
05 april 2019
De onderzoeksrapportage en de video’s over de verschillende typen Familie Hermsen zijn nu gepubliceerd!
20 maart 2019
Rust in crisis
Wat kunnen we leren van initiatieven die op een andere manier met crises omgaan? Hoe draagt een nieuwe manier van werken bij aan beter passende oplossingen? Movisie onderzocht het en doet verslag in… Lees verder
07 maart 2019
Thuiszitters
Op verzoek van OPaZ onderzocht Movisie welke initiatieven er zijn voor kinderen en jongeren die niet naar school gaan, de zogeheten thuiszitters. Het verslag van deze verkenning is nu verschenen.
28 januari 2019
Familie Hermsen
Donderdag 24 januari 2019 vond de werkbijeenkomst rondom familie Hermsen plaats. Zowel beleid als uitvoering ging met elkaar in gesprek over gezinnen met meervoudige, domeinoverstijgende hulpvragen.
03 juni 2018
Bibliotheken zijn laagdrempelige plekken waar veel mensen makkelijk binnen stappen. We onderzoeken of bibliotheken ook een rol kunnen spelen in de informatievoorziening voor mensen met complexe… Lees verder
28 november 2018
Het actieonderzoek Helpende handen verkent hoe digitale toepassingen kwetsbare ouderen en hun helpende handen kunnen ondersteunen. We kijken daarin breed naar de toepassing van een persoonlijke… Lees verder