Leren van initiatieven

21 december 2018
Er zijn in Nederland naar schatting ruim 4000 thuiszitters. Een deel van deze jongeren vindt voor een of meer dagen in de week een plek bij zogenaamde thuiszittersinitiatieven. OPaZ volgt en… Lees verder
28 november 2018
Het actieonderzoek Helpende handen verkent hoe digitale toepassingen kwetsbare ouderen en hun helpende handen kunnen ondersteunen. We kijken daarin breed naar de toepassing van een persoonlijke… Lees verder
28 mei 2018
OPaZ artikel Dexter
Josette en Mark Budding zochten jarenlang naar goede zorg voor hun zoon Dexter die onder andere een ernstig verstandelijke beperking heeft. De zoektocht resulteerde in het Dex-Ster-Huis, een unieke… Lees verder
11 augustus 2018
Soms gaat achter een zorgvraag een heel gezin schuil. Als de hulp voor de verschillende gezinsleden vanuit verschillende domeinen nodig is, kan een zorgvraag complex worden.
09 juli 2018
Donderdag 5 juli 2018 brachten we zorg, ondersteuning en bibliotheken dichter bij elkaar tijdens een inspiratiebijeenkomst. Het programma OPaZ onderzocht samen met de Koninklijke Bibliotheek (KB) of… Lees verder
16 februari 2018
Overzicht van trajecten die bijdragen aan beter passende zorg en ondersteuning in complexe situaties.
03 juni 2018
Bibliotheken zijn laagdrempelige plekken waar veel mensen makkelijk binnen stappen. We onderzoeken of bibliotheken ook een rol kunnen spelen in de informatievoorziening voor mensen met complexe… Lees verder
03 juni 2018
Binnen armoedebestrijding en schuldhulpverlening zijn momenteel veel nieuwe inzichten in de wijze waarop mensen op een goede manier ondersteund kunnen worden. We onderzoeken of deze inzichten ook van… Lees verder