Leren van initiatieven

20 maart 2019
Rust in crisis
Wat kunnen we leren van initiatieven die op een andere manier met crises omgaan? Hoe draagt een nieuwe manier van werken bij aan beter passende oplossingen? Movisie onderzocht het en doet verslag in… Lees verder
21 december 2018
Er zijn in Nederland naar schatting ruim 4000 thuiszitters. Een deel van deze jongeren vindt voor een of meer dagen in de week een plek bij zogenaamde thuiszittersinitiatieven. OPaZ volgt en… Lees verder
07 maart 2019
Thuiszitters
Op verzoek van OPaZ onderzocht Movisie welke initiatieven er zijn voor kinderen en jongeren die niet naar school gaan, de zogeheten thuiszitters. Het verslag van deze verkenning is nu verschenen.
28 januari 2019
Familie Hermsen
Donderdag 24 januari 2019 vond de werkbijeenkomst rondom familie Hermsen plaats. Zowel beleid als uitvoering ging met elkaar in gesprek over gezinnen met meervoudige, domeinoverstijgende hulpvragen.
03 juni 2018
Bibliotheken zijn laagdrempelige plekken waar veel mensen makkelijk binnen stappen. We onderzoeken of bibliotheken ook een rol kunnen spelen in de informatievoorziening voor mensen met complexe… Lees verder
28 november 2018
Het actieonderzoek Helpende handen verkent hoe digitale toepassingen kwetsbare ouderen en hun helpende handen kunnen ondersteunen. We kijken daarin breed naar de toepassing van een persoonlijke… Lees verder
28 mei 2018
OPaZ artikel Dexter
Josette en Mark Budding zochten jarenlang naar goede zorg voor hun zoon Dexter die onder andere een ernstig verstandelijke beperking heeft. De zoektocht resulteerde in het Dex-Ster-Huis, een unieke… Lees verder
11 augustus 2018
Soms gaat achter een zorgvraag een heel gezin schuil. Als de hulp voor de verschillende gezinsleden vanuit verschillende domeinen nodig is, kan een zorgvraag complex worden.
09 juli 2018
Donderdag 5 juli 2018 brachten we zorg, ondersteuning en bibliotheken dichter bij elkaar tijdens een inspiratiebijeenkomst. Het programma OPaZ onderzocht samen met de Koninklijke Bibliotheek (KB) of… Lees verder
16 februari 2018
Overzicht van trajecten die bijdragen aan beter passende zorg en ondersteuning in complexe situaties.