Leren van initiatieven

17 augustus 2019
Programma [Ont]regel de zorg zoekt zorgprofessionals die ervaringen willen delen over administratieve lasten in hun werk. Niet alleen zorgverleners, maar ook bijvoorbeeld zorginkopers,… Lees verder
23 juli 2019
En nu, actie!
Vijf deelnemers aan de OPaZ workshops actieonderzoek ontwikkelden de Sprintkaart: een gesprekstool voor ouders van kinderen die dreigen uit te vallen op school, of ondersteuning nodig hebben om naar… Lees verder
15 augustus 2019
Er zijn in Nederland naar schatting ruim 4000 thuiszitters. Een deel van deze jongeren vindt voor een of meer dagen in de week een plek bij zogenaamde thuiszittersinitiatieven. OPaZ volgt en… Lees verder
28 november 2018
Het actieonderzoek Helpende handen verkent hoe digitale toepassingen kwetsbare ouderen en hun helpende handen kunnen ondersteunen. We kijken daarin breed naar de toepassing van een persoonlijke… Lees verder
19 juli 2019
Hand met pen vult dagelijkse rapportage in
OPaZ gaat het land in met actieonderzoek! We volgen het komende jaar acht verschillende regionale initiatieven die het nét een beetje anders doen als het gaat om complexe zorgvragen.
28 januari 2019
Familie Hermsen
Donderdag 24 januari 2019 vond de werkbijeenkomst rondom familie Hermsen plaats. Zowel beleid als uitvoering ging met elkaar in gesprek over gezinnen met meervoudige, domeinoverstijgende hulpvragen.
28 maart 2019
Helpende handen Nictiz
Ouderen en mantelzorgers hebben sterker de behoefte aan online communicatie met hun netwerk dan aan inzage in medische gegevens. Dit komt naar voren uit het onderzoek ‘Helpende handen’ uitgevoerd… Lees verder
10 april 2019
Er zijn in Nederland naar schatting ruim 4000 thuiszitters. Er ontstaan steeds meer initiatieven voor deze leerlingen die geen passend onderwijs kunnen vinden. De aanpak van deze initiatieven zijn… Lees verder
05 april 2019
De onderzoeksrapportage en de video’s over de verschillende typen Familie Hermsen zijn nu gepubliceerd!
20 maart 2019
Rust in crisis
Wat kunnen we leren van initiatieven die op een andere manier met crises omgaan? Hoe draagt een nieuwe manier van werken bij aan beter passende oplossingen? Movisie onderzocht het en doet verslag in… Lees verder