Initiatieven voor leerlingen die geen passend onderwijs krijgen

De problematiek van thuiszitters/uitvallers is een van de complexe vragen waar de maatschappij momenteel mee geconfronteerd wordt, in dit geval vragen op het snijvlak van zorg en onderwijs. Er zijn in Nederland naar schatting ruim 4000 thuiszitters. Een deel van deze jongeren vindt voor een of meer dagen in de week een plek bij zogenaamde thuiszittersinitiatieven.

image_0.png

Thuiszittersinitiatieven zijn plekken waar kinderen en jongeren die niet meer naar school gaan  onderdak vinden, soms voor enkele uren in de week, soms voor meerdere dagen. Gedurende deze verkenning hebben we met 35 initiatieven gesproken en een deel van hen samengebracht. We deden dat met transitiearena's

We verzamelden inzichten vanuit de blik van de initiatieven: 

  1. Wat speelt er rondom het passend onderwijs en (zorg)aanbod voor de groep jongeren die langdurig in de positie van thuiszitter terecht komt?
  2. Hoe wordt de problematiek van deze groep langdurige thuiszitters door de initiatieven aangepakt? 
  3. Welke (voor)waarden zijn er in hun ogen nodig om passend aanbod voor de groep uitvallers/thuiszitters verder te ondersteunen en/of te ontwikkelen?

Zie ook de rapportage Leren van thuiszittersinitiatieven

Overzicht van initiatieven voor thuiszitters

Algemene voorzieningen:

Ken je andere interessante initiatieven die zijn gestart om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten of waar thuiszitters nieuwe kansen krijgen om zich te ontwikkelen? Laat het ons weten via het contactformulier (graag met een link naar meer informatie over het initiatief).

Reacties

Permalink

Goededag, wij (ouders en oma) zijn op zoek naar een organisatie die ons kunnen helpen met onze vragen mbt onze onze tweeling kleinzonen, 15 jaar, non-verbaal en klassiek autisme enz. Mijn email-adres is y.jansma@hotmail.com tel 06 19665435 Ik (oma) hoop dat jullie ons op weg kunnen helpen..
Vriendelijk bedankt Yoka Jansma

Permalink

Mijn zoon met autisme ontwikkelde een dwangstoornis omdat de leraar overspannen voor de klas stond ,hij kon niks meer leren ,hij krijgt nu via pgb onderwijs opbouwend naar 20 uur in de week ,hij moest echt stapje voor stapje op nieuw leren leren(Marjolein Scheffers helpt hem en meer kinderen ,ze was eerst ambulant begeleider en ze heeft nu de groeifabriek een klein mini schooltje.

Permalink

Omschrijving schooltoeleiding.

Wij werken vanuit een concept waarin er een balans is tussen inspanning en ontspanning. Het buiten zijn en actief bezig tussen de paarden wordt afgewisseld met binnen werken aan school, aan sociale vaardigheden en positieve mindset.
Ons team bestaat uit pedagogen, sociotherapeuten, een psychologe en een docente.

Wanneer er nog sprake is van leerplichtigheid werken wij vanuit de constructie dat het leerwerk door de zorgplichtige school aan ons wordt afgegeven. Eventuele toetsen kunnen in een aparte ruimte worden afgenomen waarna de uitkomsten naar school worden gestuurd voor in het leerlingvolgsysteem. De docent houdt wekelijks bij hoe de voortgang verloopt en kan in de planning strepen of extra oefenopgaven toevoegen. De psycholoog houdt zich bezig met de belastbaarheid in executieve functies.
De pedagogen bewaken het pedagogische klimaat en dragen bij aan de Sociale vaardigheidstrainingen. De
sociotherapeuten begeleiden de gehele dagstructuur en nemen ook actief deel aan de verzorgingstaken buiten.
Het buiten gedeelte bestaat uit een individuele taak en een groepstaak. Alle specifieke leermomenten worden vastgelegd in het clientadministratiesysteem. Aan de hand van persoonlijke doelen en groepsdoelen wordt er gewerkt aan het versterken van weerbaarheid, vasthouden aan structuur en uiteindelijk weer toeleiden naar een schoolse setting of werk in samenspraak met het UWV.

Tijdens de periode op de zorgboerderij hebben clienten houvast aan het veiligheidsplan en wordt er dagelijks een ORS ingevuld om hun welbevinden te scoren. Het veiligheidsplan en de ORS kunnen ook meegenomen worden naar de thuissituatie en de eventuele vervolgplek.

Concreet bieden wij een programma aan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 15.00
Aan het eind van iedere dag vindt het paardenmoment plaats, een soort beloning met als doel ontspanning.
Er zijn maximaal 12 clienten tegelijk aanwezig met een groepsamenstelling van maximaal 3 clienten per begeleider. Wij zijn in het bezit van een AGB code en zijn SKJ geregistreerd.

Warme groet Esther van Noort
Horses&Co
0625562134

Reactie toevoegen

Je kunt hier een inhoudelijke reactie geven op dit artikel. Alle gegevens die je invoert zijn direct door alle bezoekers aan de website te lezen. De websitebeheerder controleert de inhoud en kan besluiten de reactie te verwijderen indien deze ongepast is. De gegevens worden opgeslagen in de database van de website en blijven net zo lang bewaard als dit artikel in de website.