Inspiratiebijeenkomst Arnhem 14 februari

Passende regie voor passende zorg

Inspiratiebijeenkomst Arnhem 14 februari Arnhem

Om passende zorg te organiseren moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Een daarvan is passende regie voor de cliënt. Een cliënt heeft (waar hij dat wenst) de regie over zijn eigen leven. Zo nodig met ondersteuning.

Regie bij de cliënt ontslaat professionals echter niet van de verantwoordelijkheid om passende zorg te organiseren. Als een cliënt niet (meer) in staat is om de regie over de eigen zorg te nemen, of daar ondersteuning bij nodig heeft, kan een cliëntondersteuner, mantelzorger, of een zorgverlener dit (deels) overnemen.

Onder leiding van Hans Oosterkamp praten we tijdens de inspiratiebijeenkomst op 14 februari over passende regie. Professionals, ouders en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd. De inspiratiebijeenkomst is bedoeld om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en te ontmoeten.

Programma/sprekers

14:45 - 15:00 Inloop & ontvangst
15:00 - 15:10 Welkom door Elke Buis, Directie Langdurige Zorg van het ministerie van VWS en Programma OPaZ
15:10 - 15:25 Nico Moorman van Menzis Zorgkantoor vertelt hoe het zorgkantoor cliënten kan ondersteunen bij het realiseren van zorg naar wens. Zelf of door samenwerking met onafhankelijke cliëntondersteuners.
15:25 - 15:45 Jeroen Willemsen (onafhankelijk cliëntondersteuner van Adviespunt Zorgbelang) licht toe welke rol de cliëntondersteuner kan spelen bij het zorgplangesprek en de samenwerking met het zorgkantoor.
15:45 - 16:15 Petra Blom-Kersten, coördinator Cliëntenmedezeggenschap & Ambtelijk Secretaris van de Centrale Cliëntenraad Siza, over Regie in Eigen Hand, een vorm van persoonsvolgende zorg.
16:15 - 17:00 Paul van Dalfsen en Co de Gooijer van Nabij Netwerk, gelieerd aan het Quality Life Centre, begeleiden ouderinitiatieven en werken met zorgaanbieders (o.a. Philadelphia) samen om optimaal aan te sluiten bij de leefwereld van de cliënt.
17:00 - 18:00 Borrel

  
Voorzitter: Hans Oosterkamp.

Locatie

De Buitenplaats, Marasingel 19, 6846 DX Arnhem. U kunt op het terrein parkeren.

Aanmelden

Wilt u bij deze inspiratiebijeenkomst aanwezig zijn? Stuur dan een mail naar Jasper Muskiet: j.muskiet@minvws.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.