Inzichten uit initiatieven

De beste oplossingen voor problemen worden in de praktijk uitgedokterd. Altijd en overal zien we dat mensen op zoek gaan naar andere aanpakken, als de huidige praktijk voor hen niet werkt. Soms binnen, soms buiten de bestaande stelsels.

5 lampen op een rij waarvan één met licht

Veel bestaand aanbod is in eerste instantie ontwikkeld door een kleine groep creatieve, soms gefrustreerde, vaak gedreven mensen die dachten, dat doen wij anders of beter. Bijvoorbeeld burger- of ouderinitiatieven, sociaal ondernemers, nieuwe vormen van zorgaanbod, cliëntgestuurde projecten, patiënten- of belangenorganisaties.

Hoe dragen nieuwe manieren van werken bij aan oplossingen?

We kijken of en hoe een nieuwe manier van werken bijdraagt aan passende oplossingen. We gaan in de praktijk kijken welke veranderingen we zien, we bevragen pioniers en waar mogelijk helpen we ze ook een stap verder in het verder ontwikkelen van die nieuwe praktijk.

Als het op wat grotere schaal lukt om complexe situaties van een cliënt te verbeteren of stabiliseren, is het interessant te weten wie of wat in die situaties het verschil maakt of heeft gemaakt.

  • Welke factoren zijn beïnvloedbaar en op welke manier?
  • Is er een patroon in de wijze waarop voor complexe zorgvragen uiteindelijk toch passende zorg is gevonden?

Kracht van ervaringsdeskundigheid

We gebruiken de kracht, wijsheid en creativiteit van ervaringsdeskundigen om zicht te krijgen op wat nu werkelijk verschil maakt, hoe de leefwereld meer centraal komt te staan en de systeemwereld zich zo omvormt dat passende zorg en ondersteuning makkelijker bereikbaar is.

We richten op ons initiatieven rond 4 groepen complexe situaties:

1. Leerlingen die langdurig thuis zitten / geen passend onderwijs krijgen

Bij thuiszitters is er een grote kloof tussen verschillende domeinen, zoals school, zorg en ontwikkeling. Er zijn alternatieve vormen van aanbod in ontwikkeling; deze volgen en analyseren we. We streven naar een nieuw perspectief dat is gebaseerd op de wijsheid van kinderen/jongeren, ouders en professionals. We werken samen met andere directies en ministeries aan dit thema.

Enkele voorbeelden van initiatieven:

Meer algemene voorzieningen:

Ken je andere interessante initiatieven die zijn gestart om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten of waar thuiszitters nieuwe kansen krijgen om zich te ontwikkelen? Laat het ons weten via het contactformulier (liefst met een link naar meer informatie over het initiatief).

2. De rol van bibliotheken voor informatie ‘dichtbij’

Bibliotheken zijn laagdrempelige plekken waar veel mensen makkelijk binnen stappen. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd gericht op informatie, advies en ontmoeting. In bibliotheken is veel informatie verzameld en er zijn deskundige medewerkers die kunnen helpen zoeken naar informatie. Enkele bibliotheken richten zich ook speciaal op informatie over zorg en welzijn, soms in samenwerking met de gemeente en/of welzijnsorganisaties.

Onderzoek naar de rol van bibliotheken bij complexe zorgvragen

We onderzoeken of bibliotheken ook een rol kunnen spelen in de informatievoorziening voor mensen met complexe zorgvragen:

  • Komen mensen met complexe zorgvragen naar de bibliotheek voor informatie en advies?
  • Kunnen de huidige informatiebronnen (zoals G!DS, Regelhulp en informatielangdurigezorg.nl) in de informatie voorzien?
  • Wat vraagt het van bibliotheken om mensen met complexe zorgvragen te bereiken, herkennen  en om de 'vraag achter de vraag' te achterhalen?

Bibliotheken van Zoetermeer, Deventer en Dalfsen

De afgelopen periode is samen met de bibliotheken van Zoetermeer, Deventer en Dalfsen verder onderzocht en besproken wat de rol van bibliotheken kan zijn ‘dichtbij’ huis.

Er zijn twee onderzoeken gestart, één gericht op het aanbod en de rol van bibliotheken en één gericht op de behoeften van de burgers in Zoetermeer, Deventer en Dalfsen die op zoek zijn naar informatie over zorg en ondersteuning.

Het eerste rapport over de Bibliotheek Deventer leest u hier. Het eerder gepubliceerde rapport over informatiezoekgedrag is in dit kader ook relevant.

Presentatie tussenresultaten

Op donderdag 5 juli 2018 is er een bijeenkomst in Den Haag van VWS, KB en bibliotheken waarbij de tussenresultaten worden gepresenteerd en er gelegenheid is om verder van gedachten te wisselen. U kunt zich voor deze bijeenkomst vanaf nu aanmelden via het contactformulier. Meer informatie volgt.

3. Rust creëren in crisissituaties bij complexe zorgvragen

Kinderhand en hand van oudere persoonBinnen armoedebestrijding en schuldhulpverlening zijn momenteel veel nieuwe inzichten in de wijze waarop mensen op een goede manier ondersteund kunnen worden. Veel gemeenten in Nederland hebben interesse in deze nieuwe methode voor armoedebestrijding: Mobility Mentoring.

De gedachte achter deze aanpak is dat de weg om blijvend uit armoede te komen, begint met het wegnemen van stress. Afspraken vergeten, beloften niet nakomen, snel opgeven, weinig flexibel zijn en snel boos worden; schuldhulpverleners komen het vaak tegen. 'De cliënt wíl niet geholpen worden', is dan al snel de natuurlijke reactie. Maar vaak is het geen onwil, maar onmacht.

Mensen zijn pas in staat om te doen wat er moet gebeuren als de stress onder controle is, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Deze inzichten zouden misschien wel van toepassing kunnen zijn op complexe zorgvragen. Het nemen van beslissingen in crisissituaties is misschien wel aan dezelfde principes onderhevig. Is het mogelijk om een proces zo in te richten dat er rekening wordt gehouden met
deze inzichten? Is dat een manier om escalatie voor te zijn?

We beogen deze gedachten met professionals te verkennen en te kijken of er kennistransfer van domein schulden naar zorg plaats kan vinden. We hopen daarmee ook handvatten te kunnen bieden om eerder in het proces in te grijpen en escalatie te voorkomen. Het doel is om te kijken of we de eigen kracht, wijsheid en zelfregie van mensen kunnen vergroten als ze een ‘time out’ krijgen.

Icoon van familie Hermsen4. Gezinnen met multiproblematiek

We starten ook een initiatief rond persona Familie Hermsen. Meer informatie volgt nog. 

Reactie toevoegen

Je kunt hier een inhoudelijke reactie geven op dit artikel. Alle gegevens die je invoert zijn direct door alle bezoekers aan de website te lezen. De websitebeheerder controleert de inhoud en kan besluiten de reactie te verwijderen indien deze ongepast is. De gegevens worden opgeslagen in de database van de website en blijven net zo lang bewaard als dit artikel in de website.