Jochem

Icoon van Jochem
Jochem kan geen passende plek in een zorginstelling vinden

Voor Jochem is geen goede plek te vinden in een zorginstelling. Dat komt onder andere door zijn extreme prikkelgevoeligheid en moeilijk te begrijpen gedrag. 

Wie is Jochem?

 • Jochem is niet één persoon, maar representeert een groep mensen met een verhoogde kans om ‘vast te lopen’ in het zorgsysteem. 
 • Het gaat om volwassenen die geen passende zorg en plek kunnen vinden in een zorginstelling. 
 • Soms wonen zij tot ver in de volwassenheid bij hun ouders, totdat de situatie onhoudbaar is.
 • Omdat de zorg niet goed aansluit bij hun behoeften ontstaan vaak escalaties, soms met dwangmaatregelen tot gevolg. 
 • Vaak is familie betrokken maar kan de zorg niet aan. 
 • Een deel van deze mensen heeft recht op Wlz-zorg op grond van lichamelijke of lichte verstandelijke beperkingen of door langdurig verblijf met behandeling in de GGZ. 
 • Er kan ook sprake zijn van Zvw-zorg (GGZ) en Wmo-ondersteuning.

Kenmerkende situaties voor mensen als Jochem

 • Jochem zoekt een passende plek in een zorginstelling. 
 • Jochem drijft zorgverleners tot wanhoop met zijn (verbale en fysieke) gedrag.
 • Jochems zorgaanbieder wil dat Jochem ergens anders gaat wonen.
 • Jochem heeft woonvoorziening nodig met specialistische zorg, rust en structuur, maar:
  - Volgens de financier (zorgkantoor/zorgverzekeraar) is zo’n plek niet beschikbaar.
  - Het is onduidelijk of/hoe de zorgaanbieder kan declareren als Jochem geen Wlz-indicatie heeft.
  - De zorg is duurder dan de standaard financiering toelaat. 
  - De zorgaanbieder die deze zorg kan bieden blijkt niet gecontracteerd door de financier.
  - Een Wlz- instelling biedt deze zorg maar het CIZ wijst Jochems Wlz-aanvraag af omdat psychiatrische problemen op de voorgrond staan.
  - Er is een geschikte plek gevonden maar Jochem weigert. Zijn wensen zijn niet realistisch.
 • Jochem gaat weer bij zijn ouders wonen. Zij kunnen de zorg voor Jochem niet aan, en:
  - Jochem accepteert geen professionele hulp. 
  - Jochems ouders accepteren geen professionele hulp.
 • Jochem heeft zijn ouders/huisgenoten ernstig bedreigd. 
 • Na een gedwongen opname wordt Jochem ontslagen uit de kliniek en zoekt een woonplek. 
 • Jochem wil hulp om een sociaal netwerk op te bouwen.
   

Gerelateerde OPaZ-activiteiten

Wat gebeurt er nog meer?

Kennis & expertise

Ervaringsverhalen

 

Reacties

Permalink

Voor mijn inmiddels 30 jarige zoon met MCDD hebben wij door middel van een PGB een goede zorg voor mijn zoon ontwikkeld.
Het systeem bood geen soelaas niet tijdens zijn jeugd en niet als volwassene ook een WWA-Workhomes vond zijn zorg te intensief en is hij na 5 dagen weer naar huis teruggestuurd.
Eerste doorgegaan tegen de stroom in van de GGz ZIN.
Later tegen de stroom in voor de financiering op PGB basis.
Wij zijn een team van begeleiders die mijn zoon van enkele jaren tot 12 jaar toe begeleiden en kennen. Inclusief een psychiater en psychotherapeut.
Zelf ben ik bijna 70 jaar en wil ik heel graag de coördinatie administratie en begeleiderstaken over dragen om eens mijn hoofd in alle rust te kunnen neerleggen.
Wij hebben veel expertise en ervaring in huis waar wij graag anderen van willen laten meeprofiteren.
Wij staan open om een bijdrage te willen leveren door onze ervaringen te willen delen met anderen.

Reactie toevoegen

Je kunt hier een inhoudelijke reactie geven op dit artikel. Alle gegevens die je invoert zijn direct door alle bezoekers aan de website te lezen. De websitebeheerder controleert de inhoud en kan besluiten de reactie te verwijderen indien deze ongepast is. De gegevens worden opgeslagen in de database van de website en blijven net zo lang bewaard als dit artikel in de website.