MEE-rapportage Passende zorg voor cliënten met complexe problematiek

Begin 2016, in een eerdere fase van het project, is in opdracht van het ministerie van VWS onder leiding van MEE NL een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd om te verkennen hoe de problemen zich in de verschillende regio’s van Nederland voordoen. Hoe werken de betrokken partijen samen, wat weten ze van mensen met een complexe zorgvraag, wat zijn de knelpunten en wat zijn de succesfactoren om wel passende zorg te kunnen bieden? 

Voor dit onderzoek zijn 32 gesprekken gevoerd met 42 vertegenwoordigers van 11  gemeenten, 5 zorgkantoren en 13 MEE-organisaties. Het rapport heeft aanbevelingen opgeleverd, was aanleiding voor een verdere verdieping en is aan de Kamer verstuurd samen met de Wlz-voortgangsrapportage.

Download rapportage Passende zorg voor cliënten met complexe problematiek

Foto's van verschillende cliënten

Reactie toevoegen

Je kunt hier een inhoudelijke reactie geven op dit artikel. Alle gegevens die je invoert zijn direct door alle bezoekers aan de website te lezen. De websitebeheerder controleert de inhoud en kan besluiten de reactie te verwijderen indien deze ongepast is. De gegevens worden opgeslagen in de database van de website en blijven net zo lang bewaard als dit artikel in de website.