Nieuws

20 maart 2019
Eén van de complexe vraagstukken van deze tijd is hoe we op een adequate manier kunnen omgaan met crises. Van allerlei kanten komen signalen dat de huidige werkwijze niet altijd als passend wordt… Lees verder
20 maart 2019
Op donderdag 4 april organiseren we een inspiratiebijeenkomst in Hilversum. De bijeenkomst staat in het teken van maatwerk in wonen met zorg. Voor wie? Ouders, professionals zoals zorgkantoor,… Lees verder
19 maart 2019
Steeds meer mensen kiezen ervoor om zelf zorg te organiseren, zeker in combinatie met wonen. De grote mate van vrijheid en de eigen regie en zeggenschap over de precieze invulling ervan zijn… Lees verder
08 maart 2019
Aanbieders van gehandicaptenzorg met goede oplossingen en ideeën op het gebied van persoonsgerichte zorg kunnen hun plan indienen bij het ministerie van VWS. 35 deelnemers krijgen 'begeleiding à la… Lees verder
07 maart 2019
Op verzoek van OPaZ onderzocht Movisie welke initiatieven er zijn voor kinderen en jongeren die niet naar school gaan, de zogeheten thuiszitters. Het verslag van deze verkenning is nu verschenen.… Lees verder