Begeleiding à la carte voor zorgaanbieders met een goed idee

Aanbieders van gehandicaptenzorg met goede oplossingen en ideeën op het gebied van persoonsgerichte zorg kunnen hun plan indienen bij het ministerie van VWS. 35 deelnemers krijgen 'begeleiding à la carte' om hun idee uit te voeren.

Volwaardig Leven OpazMet het programma 'Volwaardig leven' voor de gehandicaptenzorg en complexe zorg, zet het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in op betere zorg die past bij wat iemand nodig heeft, voldoende plekken voor mensen met complexe zorgvragen en het ontzorgen van naasten. Een volwaardig leven voor mensen met een beperking en hun naasten, zoals ze dat zelf willen. Gemotiveerde en deskundige professionals die hierbij persoonsgerichte zorg en ondersteuning bieden. VWS werkt daarin samen met de betrokken partijen in de gehandicaptenzorg.

Hulp bij uitvoeren van idee

Een van de acties van het programma is het vernieuwingstraject ‘Begeleiding à la carte’ voor zorgaanbieders. Op 28 februari 2019 heeft minister Hugo de Jonge van VWS een brief gestuurd naar alle zorgaanbieders die gehandicaptenzorg (Wlz) bieden en hen uitgenodigd een voorstel in te dienen om deel te nemen aan dit vernieuwingstraject. Zorgaanbieders kunnen samen met cliënten, medewerkers en naasten een beknopt voorstel indienen voor 11 april 2019 op mailadres volwaardigleven@minvws.nl.

De ingediende voorstellen kunnen ingaan op voorbeelden, eigentijdse oplossingen en ideeën die gaan over persoonsgerichte zorg. Hierbij is aandacht voor hoe daarmee een bijdrage wordt geleverd aan vernieuwing in de zorg. Er is plek voor 35 aanbieders om mee te doen. Zij kunnen gebruik maken van ondersteuning om de oplossingen verder uit te werken, te ontwikkelen en te verspreiden. Daarbij wordt tevens de inbreng van ervaringsdeskundigen betrokken. Het is de ambitie om de hele sector met kennis en ervaringen verder op weg te helpen. 

Doel vernieuwingstraject

Het doel van het vernieuwingstraject is:

  • Vernieuwen van de gehandicaptenzorg door 35 aanbieders gehandicaptenzorg (Wlz) en de betrokken locaties en teams die ideeën hebben hiervoor de ruimte te bieden.
  • Meer eigentijdse oplossingen voor persoonsgerichte zorg verspreiden en omzetten naar kennis voor de hele sector. Het leren en verbeteren verder verstevigen.

In de aanpak wordt aangesloten bij het Kwaliteitskader en bij de thema’s die uit de eerste ronde kwaliteitsrapporten naar voren zijn gekomen. Deze zijn toegelicht in de brief die aanbieders hebben ontvangen.

Mocht u zelf werken bij een zorgaanbieder van gehandicaptenzorg, zelf of uw naaste zorg ontvangen bij een zorgaanbieder en van mening zijn dat de aanbieder met een eigentijdse oplossing aan de slag is of wil, dan kunt u samen met de aanbieder een voorstel indienen.

Vanaf 8 maart is de website www.volwaardig-leven.nl beschikbaar voor de meest actuele informatie over het vernieuwingstraject.

Informatiebijeenkomsten

Er worden twee informatiebijeenkomsten georganiseerd over dit vernieuwingstraject: op 19 maart (10.00-12.00, Utrecht) en 22 maart (9.30-11.30, Utrecht). Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor aanbieders die overwegen mee te doen en nog vragen hebben. Op het mailadres volwaardigleven@minvws.nl kunt u uw belangstelling aangeven door uw naam en emailadres en de datum naar keuze achter te laten. U ontvangt dan meer informatie over deze bijeenkomsten.

Toelichting voorstellen

Op het congres Samen Sterk voor Volwaardig leven van 15 mei 2019 worden aanbieders die door de eerste selectie heen zijn uitgenodigd hun voorstellen toe te lichten. Gezamenlijk met vertegenwoordigers van cliënten, naasten en medewerkers, wordt uiteindelijk beoordeeld welke 35 aanbieders mee gaan doen.

Meer informatie/vragen

Download de pdf met het antwoord op de meest gestelde vragen over begeleiding à la carte.