Congres Volwaardig Leven in mei 2019

Het programma Volwaardig leven van het ministerie van VWS is gericht op mensen met een beperking en een langdurige intensieve zorgvraag. Zij zijn veelal hun hele leven en op verschillende fronten afhankelijk van zorg en ondersteuning.

De gehandicaptenzorg en de zorg voor mensen met een complexe zorgvraag zijn op dit moment
volop in ontwikkeling. Persoonsgerichte zorg en reflectie in teams zijn daarbij speerpunten,
conform het kwaliteitskader van de sector. Het programma Volwaardig leven sluit aan bij deze tendens. Tegelijkertijd zijn er volop kansen voor verbetering.

Het programmaplan kun je downloaden van Rijksoverheid.nl

Congres Volwaardig leven

Op 15 mei 2019 vindt het eerste congres Volwaardig leven plaats. Het congres is bedoeld voor mensen die zorg gebruiken, naasten, medewerkers en andere betrokken. Je hoort welke stappen er zijn gezet met de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg 'Samen Sterk voor kwaliteit', en hoe minister Hugo de Jonge hier vervolg aan geeft. 

Je kunt je aanmelden via www.aanmelder.nl/samensterkvoorvolwaardigleven

Meer informatie later, ook via de OPaZ-site!