Doe mee: OPaZ denktank 6 september

Op 6 september is het weer zover: een bijeenkomst met de denktank van OPaZ. Goed om elkaar dan te zien en spreken!

Opereren vanuit de regio

Lamp in denkwolk

Het programma OPaZ is vanaf april een nieuwe fase in gegaan. Met als belangrijkste verschuiving dat we meer vanuit de regio’s opereren. In iedere regio is een regionaal coördinator actief die in de regio luistert naar vragen en behoeften, verbindingen legt tussen mensen met een zorgvraag en partners, mooie initiatieven uitlicht, opschalingsroutes in kaart brengt en het gedachtegoed van OPaZ verspreidt. De eerste ervaringen hiermee zijn positief! Tijdens de denktank stellen de regio-coördinatoren zich voor.

Even voorstellen

Een andere verandering van de tweede fase van OPaZ is dat het programmamanagement is overgedragen aan Vicky Drost. Ook zij stelt zich op 6 september aan jullie voor.

Praktijkinitiatieven, actieonderzoeken en gedachtegoed

Na een update over het programma gaan we de diepte in. We benutten graag de collectieve denkkracht bij de praktijkinitiatieven die dit najaar gaan starten. Ook het gedachtegoed 'Anders denken, anders werken' en de actieonderzoek zijn onderwerpen van gesprek op 6 september. 

Ben jij erbij?

Wil jij meedoen aan de denktank van OPaZ? Meld je dan aan bij Jasper Muskiet (j.muskiet@minvws.nl).