Gezocht: gezinnen met ZEVMB-kind

De werkgroep Wij zien je Wel (WzjW) is een pilot gestart met Copiloten. In deze pilot wil WzjW leren vanuit de dagelijkse praktijk van gezinnen rondom een ZEVMB-kind. Leren hoe de ondersteuning voor deze gezinnen het beste kan worden ingericht. Doel van de inzet van een Copiloot is de kwaliteit van leven en participatie van het gezin als geheel en van de individuele gezinsleden te verbeteren.

Wat betekent de inzet van een Copiloot voor het gezin?
Een Copiloot staat als gelijkwaardig partner naast het gezin en ontzorgt hen door bijvoorbeeld aanvragen voor hulpmiddelen en de coördinatie van zorg op zich te nemen. Een Copiloot werkt niet als uitvoerend zorgprofessional, maar als organisator en schakel tussen de verschillende instanties rondom het gezin. De stille kracht op de achtergrond, de steun en toeverlaat waarvan je weet dat die er altijd is, een ‘doener’, die veel regelwerk uithanden neemt, terwijl anderen de zorg verlenen. 
Van het gezin dat een Copiloot krijgt, verwacht WzjW een actieve bijdrage aan de pilot, namelijk input voor het begeleidende onderzoek en voor het ontwikkelen van een werkwijze, inclusief het werken met een digitaal platform.

Aanmelden
In 50 gezinnen kan de komende twee jaar een Copiloot ingezet worden. Uit alle gezinnen die zich voor 15 oktober bij WzjW melden via het aanmeldformulier, wordt een selectie gemaakt. Zo wil WzjW een diversiteit aan gezinnen betrekken: uit het hele land, in verschillende situaties, leeftijden en met verschillende achtergronden. Bij de selectie zal ook worden getoetst of het kind onder de ZEVMB doelgroep valt. Als zich meer gezinnen melden dan WzjW kan ondersteunen met een Copiloot, dan zal geloot worden.

Als je belangstelling hebt voor een Copiloot, meld je voor 15 oktober aan. Aanmelden kan via deze link.

Past jou de rol van Copiloot?
De eerste groep Copiloten is geselecteerd en zijn aan de slag gegaan. Waarschijnlijk zijn later nog meer Copiloten nodig. Stuur dus gerust je CV en motivatie voor deze rol naar info@wijzienjewel.nl.