Impressie van het inspiratiesymposium Dex-Ster-Huis en OPaZ

Op donderdag 22 maart organiseerden de Dex Foundation en OPaZ een inspiratiesymposium over het Dex-ster-huis, een mooi voorbeeld van maatwerk in de langdurige zorg. Uit de grote belangstelling was op te maken dat het onderwerp leeft.

Vertrouwen, een open houding, creativiteit. Het waren een paar onderwerpen die steeds terugkwamen tijdens de drukbezochte bijeenkomst over het Dex-ster-huis, de oplossing die Josette en Mark Budding organiseerden voor hun ernstig verstandelijk beperkte zoon Dexter. Zij zochten jarenlang naar goede zorg maar een plek in een instelling bleek niet te vinden. Ze besloten hun kind zelf te gaan verzorgen. Eerst met een persoonsgebonden budget. “Maar die setting was veel te kwetsbaar”, vertelde Josette. Later ontstond er een samenwerking met zorginstelling Esdégé Reigersdaal en was het Dex-Ster-Huis een feit; een bijzondere zorgplek bij het gezin thuis.

Prachtige innovatie

“We zijn er trots op dat we als VWS gastheer mogen zijn om deze prachtige innovatie te vieren”, zei secretaris-generaal van het Ministerie van VWS Erik Gerritsen tijdens zijn welkomstwoord. “Het zou mooi zijn als vandaag het begin is van meer maatwerkoplossingen.” Gerritsen liet weten dat het ministerie zeer openstaat voor ‘creatieve’ wegen naar een oplossing: “Deze oplossing is natuurlijk niet voor iedereen geschikt, maar voel je wel geïnspireerd om alternatieve routes te verkennen. En als VWS kan helpen, dan doen we dat”, drukte hij de bezoekers op het hart.

Oplossing

Mark en Josette kregen op weg naar de oplossing medewerking en ondersteuning van een aantal organisaties en personen. Dagvoorzitter Hans Oosterkamp stelde al deze partijen om beurten voor, zodat zich al snel een helder beeld aftekende wie welk deel van de oplossing voor zijn rekening had genomen. Orthopedagoog Yvette Dijkxhoorn vertelde over de periode voordat er passende zorg was. Ze stelde in opdracht van het Centrum voor Consultatie en Expertise de diagnose bij Dexter, maar was ook betrokken bij het reilen en zeilen in het gezin. “Het was soms heftig. De ouders moesten natuurlijk wel overeind blijven.” Pas toen er een oplossing kwam, kon ze het naar eigen zeggen loslaten. Joke Bank (Zilveren Kruis – zorgkantoor) bleek de matchmaker in het geheel. Zij bracht Josette en Mark in contact met zorginstelling Esdégé-Reigersdaal en dat bleek een perfecte combinatie.

Bekendheid

Dik van Bruggen en Guus de Rijcke van Esdégé kregen veel complimenten van de andere sprekers voor hun openheid en flexibiliteit. Dik van Bruggen reageerde echter nuchter: “Het was voor ons vanzelfsprekend om een antwoord op de vraag te bieden. We zijn er trots op dat we het mogen doen en dat we het vertrouwen in elkaar hebben gevonden.”
De sprekers waren het er allemaal over eens dat een initiatief als het Dex-Ster-huis bekender zou moeten zijn bij de zorgkantoren. Floortje van Bemmel, van VGZ- zorgkantoor, reageerde: “Binnen sommige zorgkantoren zijn zorg in natura en pgb twee verschillende werelden. Ik denk dat we moeten leren dat die schotten weg moeten. Toen ik hoorde over het Dex-Ster-Huis wilde ik het heel graag met anderen delen.” En dat is ook wat ouders Josette en Mark graag wilden bereiken met de inspiratiebijeenkomst: meer mensen informeren over hun oplossing.