Informatie vinden via 'levensgebeurtenissen' op Rijksoverheid.nl

Met pensioen gaan, scheiden, 18 jaar worden, je baan kwijtraken. Dat zijn ingrijpende gebeurtenissen in je leven. Niet alleen emotioneel, maar je moet dan ook van alles regelen. Maar wat moet je precies doorgeven en aan welke instantie? Die vragen stelden wij aan Laura van Swigchum, contentmanager bij het ministerie van Algemene Zaken, mede-ontwikkelaar van life events.

Voor specifieke gebeurtenissen, zoals overlijden, trouwen en werkloos worden, zijn life events ontwikkeld. Een life event is een online, persoonlijk overzicht van alles wat je moet regelen of weten als je met een bepaalde levensgebeurtenis te maken hebt. Per onderwerp staat er een korte toelichting en een link naar de website van de uitvoeringsinstantie waar hij of zij zaken direct online kan regelen. Doordat uitvoerders zoals DUO, de Belastingdienst, UWV en de Sociale Verzekeringsbank steeds meer samenwerken, hoeft een burger de wijziging vaak maar één keer door te geven. 

Screenshot pagina levensgebeurtenissen op rijksoverheid.nl

Behoefte aan praktische informatie

“De aanleiding voor de ontwikkeling van life events is dat mensen vaak van het kastje naar de muur worden gestuurd”, vertelt Laura van Swigchum, contentmanager bij het ministerie van Algemene Zaken. “Ook geven ze aan dat de informatie vaak versnipperd is. Zo vertelde een mevrouw dat de huisarts haar doorverwees naar de specialist in het ziekenhuis en dat ze alleen een foldertje meekreeg over heupoperaties. Maar dat ze nog zoveel vragen had. Mede over hoe nu verder. Ze wilde daar al meteen informatie over hebben zodat ze zich daar geen zorgen over hoefde te maken. Mensen hebben behoefte aan praktische informatie.”

Structuur in informatievoorziening

Een andere mevrouw vertelde Laura dat je heel mondig moet zijn en overal zelf achteraan moet. Zij helpt nu mensen bij haar in de buurt, omdat sommige mensen niet op de hoogte zijn van het bestaan van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Er waren ook schrijnende verhalen, zoals dat van een bejaarde man die uit het ziekenhuis was ontslagen en thuis de nacht op de bank moest doorbrengen. Niemand had hem en zijn vrouw verteld hoe ze een bed beneden konden regelen. 

“Voor veel mensen zijn grote levensgebeurtenissen stressvol”, aldus Laura. “Als je veel aan je hoofd hebt, is het lastig om het overzicht te bewaren. Met de life events willen we structuur bieden in de informatievoorziening. En mensen zo goed mogelijk doorverwijzen naar waar ze moeten zijn.”

Onderzoeken

Het ontwikkelen van de life events is grondig aangepakt. Zo kijkt het team naar informatie van het CBS en naar informatie uit webanalyses. Ook doet het team locatieonderzoek. Laura: “Voor langdurige zorg bijvoorbeeld zijn we op beurzen en tijdens bijeenkomsten in gesprek gegaan met professionals die werkzaam zijn in de zorg en met mensen die langdurige zorg ontvangen. We vroegen onder meer wat langdurige zorg voor hen betekent, wat hun informatiebehoefte is en waar ze tegenaan lopen. De bevindingen die uit de onderzoeken komen, nemen we mee in het ontwikkelen van een life event.”

Online en offline

Er staan nu 15 life events online. De feedback is positief. “Mensen hadden die informatie veel eerder willen hebben; die was een goede ondersteuning geweest bij hun levensgebeurtenis. We benaderen momenteel relevante partijen, zoals begrafenisondernemers en gemeenten, om de online tool ook op hun eigen site te plaatsen. Daarnaast willen we de informatie ook offline gaan aanbieden, om de minder digitaal ingestelde doelgroepen van dienst te zijn.”