Magazine OPaZ Actieonderzoek

Programma OPaZ wil het verschil maken bij complexe zorgvragen. In het kader van het project ‘Leren van persona’s en casuïstiek’ zijn leertrajecten actieonderzoek rond de persona’s van OPaZ georganiseerd. In dit boekje beschrijven we de manier van actieonderzoek doen en de verschillende opbrengsten van twee leertrajecten in 2018.

Leertrajecten

Het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) en Significant hebben voor OPaZ samen een ‘verkorte opleiding’ tot actieonderzoeker georganiseerd. In het voorjaar en in het najaar van 2018 werkten in totaal 90 deelnemers (twee groepen van 45) vier dagdelen met actieonderzoek rondom een persona. Kleine, divers samengestelde groepjes (inclusief ervaringsdeskundigen) zijn aan de slag gegaan met de knelpunten die in het leven van één van de persona’s spelen. Deelnemers waren onder meer cliëntondersteuners, medewerkers van zorgkantoren, ervaringsdeskundigen, wijkteammedewerkers, beleidsmedewerkers van VWS en koepelorganisaties, medewerkers van kennisinstituten, maatschappelijk werkers en andere experts. Zij ontwierpen samen oplossingen, toetsten deze aan de praktijk, reflecteerden op wat ze leerden (en wij met hen), pasten de oplossingen aan, toetsten deze vervolgens weer aan de praktijk én probeerden de oplossingen op te schalen en structureel te maken. Dit deden we om een groot aantal maatwerkoplossingen rond de persona’s te ontwikkelen, maar vooral om van te leren: hoe kunnen we in de toekomst passende zorg bottom-up ontwikkelen met bijpassende condities?

Download

In een boekje geven we antwoord op de vraag 'Wat is actieonderzoek precies?', reflecteren we op de verkorte opleiding tot actieonderzoeker en delen we de resultaten die de opleiding heeft opgeleverd.

Vervolg in de regio

We volgen het komende jaar acht verschillende regionale initiatieven die het nét een beetje anders doen als het gaat om complexe zorgvragen. Om van ze te leren, maar ook om ze een stap verder te brengen, landelijke aandacht te genereren voor hun ideeën, én om oplossingen verder uit te rollen. De eerste vier initiatieven zijn inmiddels bekend