OPaZ-boekje 'Anders denken, anders werken'

In het boekje 'Anders denken, anders werken' beschrijven we het gedachtegoed van OPaZ. In het eerste deel, Anders denken, gaan we dieper in op de problemen rond complexe zorgvragen. Ook de maatschappelijke context, de leefwereld versus het ‘systeem’ en de context van mensen met complexe zorgvragen komen aan bod. In het tweede deel van het boekje laten we zien hoe OPaZ in en met de praktijk te werk gaat.

VervolgOPaZ boekje

Het programma OPaZ startte in 2017 en zou begin 2019 eigenlijk ophouden te bestaan. VWS heeft echter gekozen voor een verlenging met twee jaar. Dit boekje is daarmee geen afsluitende publicatie geworden, maar fungeert als een soort leidraad voor projecten, trajecten en bijeenkomsten die nog zullen volgen.

De komende periode zal onze focus meer liggen op activiteiten in de regio, daar waar de expertise of ondersteuning nodig of juist aanwezig is, en waar mensen elkaar ontmoeten en samenwerken. OPaZ zal lokale verbinding en kennisdeling ondersteunen met publicaties, bijeenkomsten en gesprekken. En uiteraard - geheel volgens 'de methode OPaZ' - wat er verder op ons pad komt.

Download

We zullen de boekjes uitdelen tijdens bijeenkomsten, denktanks en symposia. Je kunt het boekje hier downloaden (pdf lage resolutie).

Verdieping

Omdat we nog meer te vertellen hebben dan in een rapportage past, gaan we online dieper in op twee thema's:

Publicaties

In de rapportage wordt verwezen naar een aantal publicaties. Die staan hier op een rij: