Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)

Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Om dat meer en beter mogelijk te maken is er een groeiende behoefte aan innovatieve vormen die zorg, ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijk wonen combineren.

Foto van een oudere man

Bijvoorbeeld door de bouw van een hofje of de transformatie van een oud schoolgebouw in appartementen voor een groep ouderen. Door samen te wonen creëren zij gezelligheid en kunnen zij elkaar indien nodig helpen. Veel bewonersinitiatieven, sociale ondernemers en ook zorgorganisaties zijn hiermee bezig. Toch blijkt het lastig om nieuwe woonvormen van de grond te krijgen.  

Stimuleringsregeling

De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg richt zich op vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorgarrangementen voor mensen met laag- of middeninkomens met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen. 

De regeling helpt bij de financiering met een garantiestelling of lening.

Meer informatie

Meer informatie staat op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland