Transitiearena thuiszitters

Aansluiten bij de leerling

Overal in het land ontstaan initiatieven voor leerlingen die geen passend onderwijs kunnen vinden en daardoor thuis komen te zitten. Die intiatieven hebben allerlei vormen: dicht bij school of juist helemaal los van school, soms met als doel om een diploma te halen, soms met hele andere of geen specifieke doelen. Kenmerkend is dat ze aansluiten bij wie de leerling is, en dat de leerling zich niet hoeft aan te passen aan een onderwijssysteem dat niet bij hem of haar past.  

Tekening transitiearena

Kennis delen in de transitiearena

Hoe zijn deze initiatieven ontstaan? Wat maakt dat ze succesvol zijn? Hoe krijgen ze de ondersteuning georganiseerd? Welke veranderingen zouden nodig zijn om uitval van leerlingen uit het reguliere onderwijs te voorkomen?

Deze en andere vragen stonden centraal in de transitiearena die Opaz in februari, maart en mei 2018 organiseerde. Zo'n 25 organisaties deelden hun kennis en ervaringen met innovatieve oplossingen voor leerlingen die thuis zijn komen te zitten.  

Zie ook

Via transitie-arena's oplossingen zoeken voor thuiszittersproblematiek