Verslag werkbijeenkomst 'Familie Hermsen'

De NVSI deed onderzoek naar de familie Hermsen, oftewel een gezin met meerdere, domeinoverstijgende hulpvragen.

Hermsen bijeenkomst

Het resultaat is een verdieping van deze persona op basis van de behoeften die verschillende ‘typen’ gezinnen hebben. Deze werden in  vier scenario’s tijdens de werkbijeenkomst gepresenteerd. Daarna gingen deelnemers uiteen in rondetafelgesprekken. Per scenario maakten we gezamenlijk de vertaalslag van theorie naar praktijk. Hoe helpt dit inzicht over je doelgroep je in het werk? Ken je best practices? Wat zou je willen doen voor deze subgroepen? En wat heb je daarvoor nodig?

Uitkomsten onderzoek

De NVSI onderzocht in opdracht van OPaZ hoe we gezinnen als de familie Hermsen een steuntje in de rug kunnen geven; en dan op een manier die bij hun dagelijks leven past. Waar hebben zij nu baat bij? Los van hun problemen, de oorzaken ervan en de hulpverlening waar zij mee te maken hebben.

Behoeften verschillen van gezin tot gezin en zijn ook binnen gezinnen niet op ieder moment hetzelfde. Door deze verschillende behoeften in kaart te brengen in gesprekken met de doelgroep zelf, kwamen we tot een viertal scenario’s:

 • De herhalende vraag: Problemen worden van generatie op generatie overgedragen en gezinnen gaan van crisis naar crisis. Er is behoefte aan een vertrouwenspersoon die in de periodes tussen crises monitort en wijst op diepgewortelde oorzaken.
   
 • De inhalende vraag: Het gezin begint met één (relatief) klein probleem dat een domino-effect veroorzaakt. Totdat de hulpvraag hen heeft ingehaald en ze het overzicht al kwijt zijn. Op basis van vroegsignalering kunnen we hen helpen, want zelf vragen ze niet (op tijd) om hulp.
   
 • Het verwarrende antwoord: Scheiding, overlijden, werkloosheid of ziekte. Het zijn gebeurtenissen die je plots overkomen. Als een gezin daardoor een hulpvraag krijgt, verdwalen zij echter in hulpverleningsland waar zij de weg niet kennen en evenmin begrijpen. Deze gezinnen zijn gebaat bij wegwijzers of cliëntondersteuners.
   
 • Het ongepaste antwoord: Als een hulpvraag chronisch is (bijvoorbeeld bij ziekte) heeft het gezin hier al veel ervaring mee opgedaan. Ze weten wat ze wensen van de hulpverlening. Alleen de standaardoplossing die wordt geboden, sluit niet aan bij het gezin. Er zijn kansen als je samen met het gezin zelf op zoek gaat naar het best passende aanbod.

Ieder scenario wordt door een voorbeeldcasus geïntroduceerd in een kort filmpje. Om zo gezicht te geven aan de mensen achter de hulpvraag. Bovendien kent elk scenario ‘de weg van overleven naar leven’. Daarin brengen we in kaart welke fasen een gezin doorloopt en op welke momenten er (gemiste) kansen zijn. Hieronder vind je de filmpjes.

Familie Hermsen-Weder

Familie Hermsen-Domino

Familie Hermsen-Lost

Familie Hermsen-Opmaat

Uitkomsten rondetafels

De aanwezigen hebben veel input geleverd om de lijst met best practices aan te vullen en de subgroepen binnen familie Hermsen te verscherpen. Ook gaven ze aan ons mee wat belangrijkste overkoepelende inzichten zijn:

 • De scenario’s zijn heel herkenbaar. Het helpt voor bewustwording: Waarom doen we wat we doen en wat moeten we nog doen?
 • Professionals moeten weten welke ruimte ze hebben voor maatwerk en vroegsignalering, met name ten aanzien van privacywetgeving.
 • Hulpverlening moet daar zijn waar de gezinnen zijn, niet andersom. Het is een drempel om ergens heen te gaan om hulp te vragen. Aansluiten bij een school of een huisarts is veel natuurlijker.
 • Om preventief te kunnen werken is er tijd en capaciteit nodig.
 • Niet alle obstakels kunnen door professionals opgelost worden. Goede voorbeelden zitten vaak ook in de vrijwilligers die bijvoorbeeld zelf ervaringsdeskundige zijn.
 • Moeten we helpen op basis van de letter van de wet of de geest van de wet? De meningen zijn hierover verdeeld maar heeft grote invloed op de hulp die een gezin ontvangt.

Vervolg

Mocht je meer willen weten over het onderzoek of familie Hermsen, mail dan naar Jasper Muskiet.