Waar vind ik informatie over OPaZ?

Informatie die makkelijk vindbaar is, op de juiste plek en het juiste moment. Dat is een belangrijk thema binnen OPaZ. We zetten daarom in op betere informatievoorziening voor cliënten en kennisdeling tussen zorgprofessionals.

Dat betekent natuurlijk ook dat informatie over het programma OPaZ goed te vinden moet zijn. De komende tijd professionaliseren we daarom onze communicatie-aanpak. We maken extra gebruik van social media. Op onze LinkedIn, Twitter en Facebook-kanalen vind je nieuws, inspirerende verhalen en aankondigingen en verslagen van bijeenkomsten. De werksite opaz.info gaat per 1 oktober uit de lucht. De werksite voldoet niet aan de richtlijnen die gesteld worden aan overheidswebsites. Bovendien willen we met OPaZ juist de aansluiting zoeken met (online) plekken waar de doelgroep zich al bevindt en op die manier meer samenhang creëren. Informatie die nu op de werksite staat is vanaf 1 oktober te vinden op informatielangdurigezorg.nl