Werkbijeenkomst Janny verbindt kennis en lopende initiatieven

Op 4 juli kwamen zo’n 20 professionals en betrokkenen samen voor de werkbijeenkomst Janny. Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst kwamen drie concrete (onderzoeks)initiatieven rondom kwetsbare ouderen aan bod. Na de pauze gingen de deelnemers hierover met elkaar in gesprek en werd er volop kennis en ervaringen gedeeld.

Aanleiding

Nictiz heeft in 2018 onderzoek gedaan naar ‘Helpende Handen’ rondom Janny (bekijk het rapport). Daaruit ontstond een divers beeld van knelpunten die Janny en haar omgeving ervaren. Verschillende organisaties willen graag aan de slag om deze knelpunten te onderzoeken en te verbeteren. Met deze werkbijeenkomst wilden we daar samen met andere betrokkenen rondom Janny een stap in zetten. 

Opbrengsten

In drie ‘rondetafelgesprekken’ hebben we verschillende knelpunten en de eerste ideeën voor oplossingen besproken. Opvallend was dat bij elke tafel de bekendheid van cliëntondersteuning naar voren kwam als aandachtspunt. Voor veel mensen kan het helpen om extra steun te krijgen bij hun zoektocht naar de juiste zorg of hulp. Überhaupt werd het vinden van de juiste informatie als een knelpunt ervaren. Het gaat dan niet alleen om Janny’s en hun naasten, maar ook om professionals om hen heen die informatie zoeken. Verschillende ideeën zijn naar voren gebracht om de vindbaarheid van informatie te verbeteren, zoals meer aandacht voor Het Juiste Loket. Maar ook gerichte campagnes om cliëntondersteuning onder de aandacht te brengen.

Bijeenkomst Janny 4 juli 2019

Vervolg

Met de grote opbrengst van deze middag gaan verschillende organisaties aan de slag met hun onderzoeken. Het SCP start met onderzoek naar oudere ‘achterblijvers’ in het stelsel voor langdurige zorg. Waardoor is de zorg niet passend en wat zijn hiervan de gevolgen? 

OPaZ en Mens Centraal gaan gezamenlijk aan de slag met ‘levensgebeurtenissen’ van Janny. We willen de dienstverlening en informatievoorziening soepeler laten verlopen door knelpunten op te halen en deze aan te pakken. Op 26 september en 7 oktober vinden hiervoor twee bijeenkomsten plaats. Meer informatie hierover

Mocht je meer willen weten over de persona Janny of denk/doe je graag mee aan één van de onderzoeken? Mail dan naar j.muskiet@minvws.nl.