Werkbijeenkomst rond persona Janny (13-12)

Werkbijeenkomst donderdag 13 december (LET OP: locatie gewijzigd)
“Hoe helpen we de helpers van OPaZ-persona Janny?”

De ouderdom komt met gebreken. En als het aantal gebreken zich opstapelt, zijn helpende handen nodig. Bijvoorbeeld van zoon of dochter, echtgenoot, buurvrouw of beste vriend(in). Of van hulpverleners als de wijkverpleegkundige, de medewerker van het wijkcentrum en de huisarts. Deze hulptroepen kunnen vaak zelf ook een helpende hand gebruiken. Het actieonderzoek Helpende handen verkent waar deze helpers mee worstelen en onderzoekt op welke manier digitale toepassingen daarbij van waarde kunnen zijn.

Ontdekkingsreis...

Ga tijdens deze werkbijeenkomst met ons op ontdekkingsreis. Wat ervaren de helpende handen als uitdagingen? Denk mee over hoe digitalisering hen en ouderen kan ontlasten.

Maak kennis met Maria, die op ruim een uur reizen van haar 101-jarige moeder vandaan woont maar natuurlijk graag dagelijks hoort hoe het met haar moeder gaat. Of met Nina, die werd geconfronteerd met een acuut zieke opa die op dat moment zelf zijn zorg niet kon organiseren. Waar zijn mensen als Maria en Nina mee geholpen in de zorg voor hun moeder of oma?

De bijeenkomst is een initiatief van OPaZ (Ondersteuning Passend Zorgaanbod) een programma van het ministerie van VWS dat inzicht geeft in initiatieven en maatregelen die een passend zorgaanbod makkelijker maken. Professionals, mantelzorgers en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd. De werkbijeenkomst is bedoeld om van elkaar te leren, elkaar te ontmoeten en om samen nieuwe ideeën op te doen.

Programma/sprekers

09.45-10.00 Inloop en ontvangst
10.00-10.10 Welkom en uitleg over programma OPaZ door Elke Buis (ministerie van VWS)
10.40-12.00 Interactie werksessie
12.00 Afsluitende lunch

Voorzitter: Bettine Pluut / Charlotte Schreuder (Nictiz)

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Locatie

Room2Meet, Koninginnegracht 10, 2514 AA Den Haag

Parkeren

De dichtstbijzijnde parkeergarage is APCOA Parking Malieveld (Koningskade 1bis). Ook kunt u naar parkeergarage Q-park CS-New Babylon. Vanaf daar loopt u in 15-20 minuten naar de locatie.

Openbaar vervoer

Vanaf station Den Haag Centraal loopt u in 8 minuten naar de locatie. Met tram 9 richting Scheveningen vertrekt u vanaf station Den Haag Centraal en stapt u uit bij halte Dr. Kuyperstraat.

Aanmelden

Wilt u bij deze werkbijeenkomst aanwezig zijn? Stuur dan een mail naar Jasper Muskiet: j.muskiet@minvws.nl