Over OPaZ

Het is niet altijd makkelijk om passende zorg te vinden. Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken. 

OPaZ richt zich op zorgvragen waarbij de cliënt zich ‘van het kastje naar de muur’ gestuurd voelt. Vaak loopt het proces om de zorg te organiseren vast en krijgt de cliënt geen (passende) zorg. Het kan gaan om zware zorg, maar ook lichtere ondersteuningsvragen blijken soms complex als 'het systeem' er geen goed antwoord op heeft.

Bekijk hier het programmaplan.

Wat is nodig?

In deze situatie vereist het organiseren van passende zorg of ondersteuning in ieder geval:

  • goed luisteren naar wat een cliënt nodig heeft
  • kennis over de ruimte die de wetten en financiering bieden
  • de durf om creatieve oplossingen te realiseren
  • een goede samenwerking tussen zorgaanbieders en soms ook financiers

Soms ontbreekt de juiste informatie of is er te weinig samenwerking. Soms zijn zoveel hulpverleners betrokken dat de zorg niet meer passend te krijgen is.

Onderzoek en analyse

OPaZ is in 2016 gestart. Er zijn veel gesprekken gevoerd, en analyses en onderzoeken gedaan. Ten behoeve van OPaZ zijn bovendien drie rapporten opgeleverd:

De resultaten uit deze rapporten zijn getoetst tijdens een denktankbijeenkomst.

Veranderingen in de praktijk

OPaZ lost geen individuele zorgvragen op maar stimuleert veranderingen in de praktijk:

  • We volgen initiatieven in de praktijk die nieuwe manieren van zorg en ondersteuning realiseren. 
  • We organiseren verschillende bijeenkomsten die veranderingen in de praktijk stimuleren. 
  • We stimuleren innovatieve constructies bij complexe zorgvragen door praktijkkennis te verspreiden en mensen te verbinden. Dit is gestart met het Inspiratiesymposium Dex-Ster-Huis

Reactie toevoegen

Je kunt hier een inhoudelijke reactie geven op dit artikel. Alle gegevens die je invoert zijn direct door alle bezoekers aan de website te lezen. De websitebeheerder controleert de inhoud en kan besluiten de reactie te verwijderen indien deze ongepast is. De gegevens worden opgeslagen in de database van de website en blijven net zo lang bewaard als dit artikel in de website.