Input gevraagd voor ontwikkeling persona's van zorgprofessionals

In het kader van het programma "[Ont]Regel de Zorg" wordt gewerkt aan persona's van professionals in de langdurige zorg. Hiermee krijgen deze professionals een gezicht.

Eerder gebruikte Directie Langdurige Zorg persona's om beter vanuit de leefwereld van de cliënt te werken. Deze blijken heel nuttig, dus willen we ze nu ook gebruiken om het werk van de zorgprofessional beter te begrijpen. 

Iconen van persona's

Daarbij richten we ons niet alleen op zorgprofessionals die directe zorg verlenen, maar ook op professionals die indirect zijn betrokken. Zoals de cliëntondersteuner, de zorginkoper en de bestuurder. Zij bepalen immers ook hoe de zorg er uiteindelijk uit komt te zien.

Focus op administratieve lasten

Foto van een stapel documentenBij de beschrijving van de persona's ligt de focus in eerste instantie op administratieve lasten en regeldruk - daar richt het programma [Ont]Regel de Zorg zich immers op. Maar de persona's kunnen later ook gebruikt worden om bijvoorbeeld beleidsplannen te toetsen of beter om te gaan met complexe zorgvragen.

Input van zorgprofessionals 

Om de persona’s vorm te geven, zijn we op zoek naar uitvoerende zorgprofessionals (zoals coördinerend begeleider, verpleegkundige), zorginkopers, kwaliteits- / beleidsmedewerkers en bestuurders van een zorginstelling of -locatie. In een gesprek van ongeveer een uur willen we inzicht krijgen in hoe zij hun werk doen, wat daar mooi aan is en wat lastig is. De focus ligt hierbij op nuttige en lastige administratie en regels.

Wil je hier aan meewerken?

Neem dan contact op met Govert Claus via het formulier hieronder. 
 

Wat doen we met uw gegevens?

We verzamelen de gegevens op deze pagina om u te faciliteren met ons in contact te komen. We hebben uw naam nodig om u persoonlijk aan te kunnen spreken in een eventuele reactie van ons aan u. We hebben uw e-mailadres nodig om u een antwoord te kunnen sturen. We hebben uw bericht nodig om te weten waar het over gaat.

De ingezonden gegevens worden opgeslagen in de database van de website en per e-mail gestuurd naar de website beheerders. De ingezonden gegevens worden maximaal een jaar bewaard.

Lees meer over uw privacy op deze website.