Persona's voor specialistische jeugdzorg: Jurgen en Maren

OPaZ ontwikkelde samen met jeugdhulpaanbieders en gemeenten uit de regio Noord & Oost Nederland twee jeugdhulp-persona's: Jurgen en Maren.

 

Informatiekaart van Jurgen

De zorgvraag van deze persona's zit op het snijvlak van de Jeugdwet/Wmo, Zvw en de Wlz. Dat maakt passende zorg vaak lastig te organiseren. Ook is er op dit moment te weinig zorgaanbod beschikbaar voor deze groep jongeren. 

Informatiekaart Maren

De persona's worden gebruikt in een traject waarbij de jeugdregio's in Noord & Oost Nederland samen werken aan nieuwe, bovenregionale specialistische jeugdhulp bij complexe zorgvragen. Het ondersteuningsteam specialistische jeugdhulp van Vereniging Nederlandse Gemeenten begeleidt deze samenwerking. 

Zie ook