Pertoeti: dagopvang met persoonlijke zorg en aandacht

Mariska van den Akker en Monique Kramer zochten allebei kleinschalige opvang en persoonlijke begeleiding voor hun dochters; meisjes met een ernstig verstandelijke beperking. Dat was in Eindhoven echter niet te vinden. Ze trokken de stoute schoenen aan en richtten Pertoeti op. Nu vijftien jaar later bieden ze vanuit hun eigen locatie zorg, ondersteuning en dagbesteding aan twintig cliënten.

“Monique en ik hadden dezelfde ideeën over welke zorg we wilden voor onze dochters”, vertelt Mariska, bestuurder van Stichting Pertoeti. “We vonden de groepen te groot en er was vrij weinig begeleiding aanwezig. Ook via het pgb konden we niet de begeleiding en zorg bij de reguliere zorginstellingen inkopen die naar onze wens was.” Zo ontstond het idee om zelf een dagbestedingscentrum te starten. Mariska en Monique bezochten enkele opvanglocaties die door ouders van kinderen met een beperking waren opgezet. “We zijn met hen in gesprek gegaan over hoe ze het hebben aangepakt en welke tips ze voor ons hadden. Vervolgens zijn we met enkele zorgverleners en gelijkgestemde ouders van start gegaan. In 2004 zaten we bij de notaris voor de oprichting van stichting Pertoeti.”

Pertoeti-opaz

Een gezellige huiskamer

Het ideaalbeeld: kleine groepen, één begeleider op twee kinderen (en voor kinderen die het nodig hebben zelfs een-op-een-begeleiding), activiteiten specifiek voor deze doelgroep, geen leeftijdsgrens en vaste groepen voor stabiliteit en veiligheid. “En dat alles in een huiselijke sfeer”, voegt Monique eraan toe. Ze is niet alleen als moeder betrokken, maar ook als orthopedagoog. “Dus geen klaslokaal met een saaie inrichting en spullen van plastic, maar een warme, gezellige huiskamer met een eettafel en een comfortabele bank. We willen onze cliënten een thuisgevoel geven zodat ze ontspannen zichzelf kunnen zijn.”

Pionieren

Om de ambities van Pertoeti te verwezenlijken zetten Mariska en Monique de volledige indicatie voor hun dochters om in pgb. Met het pgb kopen ze zorg voor hun dochters bij de stichting in. De opvang – aanvankelijk voor drie cliënten – werd aangeboden vanuit de woning van een van de zorgverleners. “We wilden wel een eigen locatie. Dat kon van alles zijn, een woonhuis of een leegstaand klaslokaal. Maar steeds als we iets op het oog hadden, werd het na een goed gesprek toch weer afgehouden. Enerzijds door belemmerende wet- en regelgeving, anderzijds geloofden mensen niet dat het mogelijk was. Als pionier liepen we tegen vooroordelen aan, we moesten mensen ervan overtuigen dat we niet na een jaar weer failliet zouden gaan. Ondanks een sluitend financieel plan, was er veel terughoudendheid.”

Pand met een maatschappelijke functie

Dankzij een connectie van Monique kwamen ze in gesprek met een woningcorporatie in Eindhoven. Die geloofde wel in hun plan. Ze kwamen in aanmerking voor een nog te bouwen pand met een maatschappelijke functie. Voor de inrichting ontvingen ze subsidies van onder andere de provincie, NSGK en van diverse kleine fondsen. In 2007 nam Pertoeti haar intrek in het gebouw. “Een enorme ruimte. De eerste tijd hebben we een deel onderverhuurd aan een gewoon kinderdagverblijf. Vanaf 2013 hebben we het hele pand in gebruik.”

Flexibel zorgaanbod

Inmiddels biedt Pertoeti zorg, ondersteuning, dagbesteding en logeermogelijkheden aan twintig cliënten. De jongste is zeven en de oudste is vijftig, allen met een verstandelijke beperking. Een aantal heeft een meervoudige beperking, dat kan een motorische beperking of bijvoorbeeld autisme zijn. De gemene deler is dat ze intensieve zorg nodig hebben.
“De ene cliënt komt twee uur in de week, de ander komt een keer per maand logeren. Er zijn kinderen die naar speciaal onderwijs gaan en na school en in de schoolvakanties bij ons komen. In principe zijn we open van negen tot half vier maar er zijn ook kinderen die al om acht uur komen of andere die tot zes uur blijven. We kijken naar waar ouders behoefte aan hebben, we hebben een zeer flexibel zorgaanbod.”

“We hebben ervaren, goedopgeleide zorgverleners vast in dienst. Daarnaast hebben we zzp’ers die we inhuren, zoals een fysiotherapeut, een prikkelcoach, een verpleegkundige, een muziektherapeut. Onze eigen mensen krijgen ook training om de juiste zorg aan onze cliënten te geven en de cliënten op de juiste manier te begeleiden.”

Kapper aan huis

De feedback van de cliënten, hun ouders en naaste kring op de zorg van Pertoeti is positief. De waardering die vorig jaar uit het klanttevredenheidsonderzoek kwam, is een 8,5. “Wij spelen natuurlijk in op de vraag van ouders. Ze kunnen hun kind eerder brengen of later halen, zodat het aansluit op hun werktijden. Een moeder vond het lastig om met haar kind naar de kapper te gaan. We hebben geregeld dat eens in de zes weken een kapper bij ons komt. Daarmee blijft het kind in de vertrouwde omgeving en hoeft de ouder niet elke keer van alles uit te leggen aan een kapper. De ouders zijn heel blij met onze persoonlijke zorg en aandacht.”
Wat Mariska en Monique betreft zijn er voor deze doelgroep nog veel te weinig dagbestedingslocaties. “Dat zouden er veel meer mogen zijn.”

Meer informatie